Aktuelle nyheder om byggebranchen - Biler til byggebranchen

Håndværkere slipper for fartskrivere i varebiler

Erhvervs- og vækstministeren giver nu Håndværksrådet medhold i, at Danmark fortolker en EU-forordning for strengt, og Danmark vil derfor ændre praksis på området

Del artiklen på

En lang række håndværkere kan slippe for at installere fartskrivere i deres varebiler. Det er konsekvensen af, at Danmark nu ændrer praksis og laver en korrekt fortolkning af den såkaldte 'håndværkerregel', og det vækker glæde i Håndværksrådet, som har rejst sagen politisk:

- En række medlemsvirksomheder lige fra anlægsgartnere til automekanikere har oplevet, at de pludseligt fik pligt til at installere fartskrivere for at kunne varetage deres normale opgaver. Derfor har vi klaget over det problematiske i, at regler fra transportbranchen pludselig og helt utilsigtet ramte håndværkere og påførte dem både bøvl og udgifter.

Det siger Håndværksrådets adm. direktør Ane Buch, efter at erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen netop har meddelt, at ministeriet ændrer praksis og fremover vil lempe den danske fortolkning af den såkaldte ”håndværkerregel”, så en række håndværkere ikke længere tvinges til enten at installere fartskrivere eller i praksis bryde loven om køre/hviletider.

Håndværkere ramt af regel fra transportsektor
Problemet har eksisteret siden 2013, fordi en EU-forordning målrettet transportbranchen bliver håndhævet unødvendigt strengt i dansk lovgivning – langt strengere end i vores nabolande Tyskland og Sverige. Det betyder, at helt almindelige virksomheder er blevet pålagt udgifter til installering af fartskriveren.

Desuden har håndværkere fået bøder, når de uforvarende har brudt køre/hviletidsreglerne. Både over for ministeren, i Virksomhedsforum for enklere regler og i Implementeringsrådet har Håndværksrådet derfor argumenteret for en lempeligere fortolkning af forordningen, som man f.eks. ser i Sverige og Tyskland.

- Man må ærgre sig over, at forordningen blev fortolket så strengt. Men det er positivt, at fornuften nu har rådet, og at ministeriet har været til at råbe op. Vi ser nu frem til, at Færdselsstyrelsen hurtigt får udarbejdet en korrekt fortolkning af ”håndværkerreglen”, så vores medlemsvirksomheder bliver mødt med mindre restriktive regler for transport af deres materialer, siger Ane Buch.

Sagen i kog siden 2014
Håndværkere kan i dag blive tvunget til at installere fartskriver i varebilen, selvom de holder sig under end 100 km. fra virksomhedens adresse, hvis den samlede vægt (varevogn og trailer) overstiger 3500 kilo.

Håndværksrådet kontaktede Justitsministeriet med sagen i 2014 og lagde samme år problemet frem i Virksomhedsforum for enklere regler, hvor Håndværksrådet repræsenterer små og mellemstore virksomheder. Desuden kontaktede Håndværksrådet i januar Implementeringsrådet og pegede på det skadelige i den strenge danske håndhævelse.

I april pegede Implementeringsrådet derfor på, at de danske myndigheders fortolkning af EU-forordningen om køre/hviletidsregler er unødigt restriktiv, hvilket også er bekræftet af EU-Kommissionen. Nu meddeler erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, at man nu vil følge Håndværksrådets opfordring, og at Færdselsstyrelsen arbejder på en korrekt fortolkning.

-cmn

Læs mere om Biler til byggebranchen

14/11 2016