oktoberfest i fog
oktoberfest i fog
oktoberfest i fog

Aktuelle nyheder om byggebranchen - Biler til byggebranchen

Transport af materiel til eget brug kræver ikke fartskriver

En opdateret vejledning til undtagelserne fra køre- og hviletidsreglen præciserer, hvad der skal forstås ved begrebet ’materiel’

Del artiklen på
Med virkning fra 1. januar 2017 har Færdselsstyrelsen udgivet nye vejledninger for kørsel med et køretøj, som inklusiv påhængskøretøj er indregistreret til over 3,5 ton.

Disse køretøjer er fortsat omfattet af køre- og hviletidsreglerne, dog undtages kørslen fra køre- og hviletidsreglerne, hvis køretøjet inklusiv påhængskøretøj er indregistreret til under 7,5 ton, og hvis:

- Du transporterer materiel, udstyr og maskiner, som anvendes til dit erhverv.
- Transporten foregår inden for en radius af 100 km af virksomhedens adresse.
- Du, som fører af køretøjet ikke kun er ansat til at køre materialer og udstyr til virksomhedens forskellige byggepladser.

Hvis alle ovenstående betingelser er opfyldt, er du først forpligtet til at have en fartskriver installeret, hvis køretøjet har en indregistreret totalvægt på 7,5 ton.

Hvad er ’materiel’?
Reglerne er som nævnt ikke ændret. Det betyder, at kørsel med materialer, hvor kørslen udføres af en fører, som ikke skal udføre arbejde med det gods, der transporteres, stadig vil være omfattet af køre- og hviletidsreglerne og kravet om fartskriver.

Hvis f.eks. mester kører mellem forskellige byggepladser og leverer materialer, er han omfattet af reglerne i det omfang, han ikke selv anvender materialerne på byggepladsen.

Den tidligere vejledning beskrev ikke, hvad der forstås med begrebet ’materiel’. Den opdaterede vejledning indeholder nu et afsnit, der præciserer, hvad der forstås ved begrebet ’materiel’.

Letvogne skal vurderes enkeltvis
Vejledningen præciserer, at maskiner, værktøj og materiel, som på en eller anden måde er nødvendig for udførelsen af førerens arbejde, naturligt er omfattet af begrebet ’materiel’ i bestemmelsens forstand.

Dette gælder også materialer, som transporteres som led i en håndværksmæssig fremstilling eller reparation. Det er således præciseret, at håndværksvirksomheders kørsel i forbindelse med afhentning af materialer og levering af det endelige produkt kan være undtaget for reglerne om fartskriver, hvis de øvrige betingelser er opfyldt.

I forhold til letvogne, vil det stadig være en konkret vurdering, om letvogne er omfattet af køre- og hviletidsreglerne og kravet om fartskriver. Vurderingen foretages af Tungvognscentrene, som administrerer reglerne.

-los

Læs mere om Biler til byggebranchen

22/12 2016