LCA
LCA
scroll
2023 var et hårdt år for byggeriet

2023 var et hårdt år for byggeriet

2023 har budt på store udfordringer i byggebranchen med et rekordhøjt antal konkurser og projektudsættelser. Byggefaktas seneste rapport afslører en tilbagegang på 14 % i 2023 og skildrer en branche i markant forandring

2023 blev et udfordrende år for projektmarkedet i Danmark, der både har været præget af rekordmange udsættelser samt det højeste niveau for konkurser blandt bygge- og anlægsvirksomheder siden finanskrisen.

Der blev i løbet af 2023 igangsat projekter for 96 mia. kr., hvilket er en tilbagegang på 14 % sammenlignet med niveauet i 2022.

Det viser rapporten Trends for Byggebranchen 2019-2023, som udgives af Byggefakta.

I 2023 oplevede Region Hovedstaden det største procentvise fald for byggeriet blandt alle regioner.

Året forinden nåede byggeriet i regionen et rekordhøjt niveau med store projekter inden for erhvervsbyggeriet, særligt inden for medico samt infrastruktur.

Selvom 2023 også bød på store infrastrukturprojekter i hovedstaden, med Lynetteholm Fase 2 som årets største infrastrukturprojekt, faldt aktiviteten stadig i forhold til 2022.

Der er også blevet længere mellem erhvervsbyggerierne i regionen, som i 2023 dykkede til et rekordlavt niveau, mens boligbyggeriet, der oplevede en markant tilbagegang i 2022, faldt yderligere i 2023.

- Der er gennem de seneste år igangsat en række byggerier i milliardklassen i form af hospitaler, erhvervsbyggerier og ny infrastruktur, der fortsat er med til at holde aktiviteten oppe i byggebranchen.

- Men der er igangsat væsentligt færre nybyggerier i 2023. Det ses især i Region Hovedstaden, hvor boligerne udgør en stor andel. Her er projektmarkedet for nybyggeri mere end halveret fra 2019 til 2023, siger senioranalytiker Rasmus Schulian fra Byggefakta.

Samme tendens viser sig for byggeriet i Region Midtjylland. I Region Midtjylland faldt projektmarkedet med 18 % fra 2022 til 2023. Det skyldes hovedsageligt et fald i boligbyggeriet på 2,4 mia. kr. mellem de to år.

Især boligprojekter bliver udskudt
Anderledes ser det ud for byggeriet i Region Sjælland, der i 2023 ramte et rekordhøjt niveau. Frem til 2023 udgjorde Region Sjælland godt 10 % af projektmarkedet, men i 2023 tog regionen et tigerspring og udgør nu hele 20 % af projektmarkedet.

Regionen er ramt af Novo-effekten med en omfattende udbygning af Novo Nordisks fabrikker i Kalundborg samt etableringen af Kalundborg Køleforsyning, der også har relation til Novo Nordisk.

Derudover bidrager nye værksteder til DSB samt opførelsen af logistikbyggerier også til et rekordhøjt niveau for erhvervsbyggeriet.

Flere større projekter inden for fjernvarme- og gasledninger samt jernbaneanlæg medfører samtidig et rekordhøjt niveau for hovedgruppen Anlægsarbejder.

Boligbyggeriet har været på lidt af en rutsjebanetur de seneste 5 år og ender med at trække kraftigt ned i 2023 på tværs af alle regioner.

Den mest sårbare del af projektmarkedet har uden tvivl været nybyggeri af boliger. Siden oktober 2023 er boligprojekter for 2,5 mia. kr. blevet udskudt fra 2023 til 2024.

Samlet set er der blevet igangsat nye boliger for ca. 19 mia. kr. i 2023 mod ca. 33 mia. kr. i 2019. Både alment og privat nybyggeri er nærmest halveret i 2023.

- Boligbyggeriet har reageret meget kraftigt på de stigende renter og byggeomkostninger i 2022, som fortsat har været høje gennem hele 2023.

- Der er stadig mange boligprojekter i pipelinen, men de høje finansieringsomkostninger lægger en dæmper på realiseringen af projekterne, siger Rasmus Schulian.

Anlægsarbejder i kraftig vækst
Mens der har været tilbagegang for nybyggeri og især boligbyggeri i løbet af de seneste fem år, er det gået den stik modsatte vej for anlægsarbejderne.

Anlægsarbejder befandt sig på et lavpunkt i 2019, hvor der kun blev igangsat projekter for 9 mia. kr.

Siden da er det kun gået en vej, og i 2023 rundede det samlede beløb 20 mia. kr. målt på igangsatte projekter.

Vejanlæg har i hele perioden ligget på et lavt niveau, mens man ventede på en politisk plan for motorvejene. Ventetiden er blevet brugt til andre infrastrukturprojekter herunder igangsættelse af Femern Forbindelsen samt nedgravning af fjernvarmeledninger i et rekordhøjt tempo i 2023.

- I 2019 var mangel på kapacitet en af de absolut største udfordringer. Beskæftigelsen er fortsat høj i 2023, men det er primært inden for infrastruktur på energiområdet, at vi ser en mangel på både ingeniører og entreprenører.

- Trods stigende omkostninger bliver projekterne på dette område stadig gennemført, siger Rasmus Schulian.

-dc

27/2 2024