Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Aarsleff går digitalt på Postgrunden

Aarsleff går digitalt på Postgrunden

Med den danske cloud-platform Spine synkroniseres titusindvis af bygningsdata automatisk, og Per Aarsleff eliminerer dermed tunge, manuelle processer

Del artiklen på

På Postgrunden i København har parterne ikke været låst til en bestemt byggeklassifikation fra start. Derfor er det ifølge Nikolaj Thomsen, VDC Project Manager hos Aarsleff, afgørende, at Spine-platformen automatisk kan lægge typekoder på de uspecificerede byggemodeller, der kommer fra arkitekter og rådgivere.

- Det er helt essentielt, at vi kan opkvalificere data på tværs af projektets parter og derved løbende give bygherre mere præcise kalkulationer. Uden Spines teknologi skulle vi lave alle typekodninger og kalkulationer manuelt i Excel. Det ville være utrolig tungt, kompliceret og behæftet med betydelig større fejlrisiko, forklarer Nikolaj Thomsen.

Med samarbejdet med Projectspine tager Aarsleff springet fra det analog byggeri til en digital virkelighed, hvor Spine-platformen sikrer gennemsigtighed og en ensartet datakvalitet på tværs af de siloer, som normalt præger byggebranchen.

- Nu er det hurtigere, lettere og mere præcist at specificere byggemodeller, klassificere bygningsdele og lave løbende pris- og risikokalkuleringer, siger Nikolaj Thomsen.

Parter med samme billede
Ud over Aarsleff, som er hovedentreprenør, arbejder også Cowi, Lundgaard & Tranberg arkitekter, Rambøll, Nordkranen og Niras på Postgrunden-projektet. Et komplekst samspil mellem aktører med hver deres tilgang til at håndtere bygningsdata.

Her gør Spines evne til at opkvalificere data fra mere rå modeller og lægge en ensartet klassifikation og typekodning ned over byggeprojektet, at platformen i dag er et centralt redskab for Aarsleff. Ifølge Michael Schwartz, der er direktør i Projectspine, giver det nemlig garanti for, at alle parter bidrager til det samme billede af virkeligheden.

- På Postgrunden, hvor der bl.a. opføres hotel, kontorejendomme og boliger, hjælper vi Aarsleff med at få et centralt overblik over alle bygningsdata. Vi afdækker også eventuelle konflikter, der er svære at overskue manuelt. Styrken i Spine-teknologien er, at vi lægger et lag af gennemsigtighed og automatisering henover alle aktører i et byggeprojekt, siger Michael Schwartz.

Høj datakvalitet lig budgetpræcision
For Aarsleff sikrer Spine-platformen ikke bare konsistens og kvalitet i bygningsdata på Postgrunden. Med en ensartet datastruktur på byggeriet kan Aarsleff også - via den direkte integration mellem Spine og kalkulationsprogrammet Sigma - levere præcise kostpriser og udregne økonomiske konsekvenser af de ændringsforslag, der løbende kommer fra arkitekter og rådgivere.

- Med Spine og Sigma har vi automatiseret processen, så vi præcist kan se, hvad tilpasninger og ændringer i projektet betyder for økonomien. Uden Spine skulle vi manuelt trække bygningselementer ud af modellerne og derefter regne enhedspriser ud i Excel. Samspillet mellem Spine og Sigma gør arbejdet langt lettere og mere præcist, siger Nikolaj Thomsen.

-kj

Læs mere om Byggeri

17/4 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder