LCA
LCA
scroll
Adgang for alle- Der skal tages hensyn til, at offentlige byggeriers design ikke er til gene, siger seniorkonsulent i Dansk Standard, Helle Harms, om den nye standard.

Adgang for alle

Standarden for tilgængelighed og anvendelighed i det byggede miljø, der sikrer, at alle har sikker adgang til offentligt tilgængelige arealer, blevet oversat til dansk

Et inkluderende offentligt byggeri, der fra designfasen tager højde for, at alle skal have adgang. Det er formålet med standarden for tilgængelighed og anvendelighed i det byggede miljø, DS/EN 17210, der netop er udkommet på dansk.
 
- DS/EN 17210 er med til at sikre, at bygherren tager højde for tilgængelighed i et bredere perspektiv, og det er vigtigt at have øje for detaljen, når tilgængelighed skal indtænkes i byggeriet, siger Helle Harms, seniorkonsulent i Dansk Standard.
 
Standarden for tilgængelighed sikrer bl.a. fokus på udformning, funktionalitet og anvendelse. Eksempelvis er taktile belægninger på togperroner, såvel som i det almene gadebillede, og andre adgangsveje yderst vigtige for blinde og svagtseende. Og det nytter f.eks ikke at have et handicaptoilet, hvor døren er for tung, eller sæbedispenseren er monteret for højt.
 
- Et byggeri eller offentligt rum skal indrettes, så alle borgere kan færdes i det. Eksempelvis skal alle besøgende på et museum kunne benytte hovedindgangen, komme på toilettet og besøge museumscaféen. Tilgængelighed skal altså betragtes i bred forstand, så både ældre, børn, handikappede, folk med barnevogne eller cykler osv. bliver tilgodeset. Samtidig skal der tages hensyn til, at byggeriets design ikke er til gene. F.eks. er et lyskryds en del af et offentligt rum, som skal tilrettelægges efter alle, der færdes der, men der skal samtidig tages hensyn til, at lyden fra lyskrydset ikke generer de omkringboende personer, forklarer Helle Harms.
 
Tilgængelighed drejer sig også om borgeres rettigheder til uhindret adgang til eksempelvis kommunernes borgerservice, afstemningssteder, transport, lægehuse, skoler og i det hele taget fri bevægelighed, som også involverer fritids- og kulturfaciliteter såsom biblioteker, museer, koncertsale, restauranter, sportsfaciliteter osv.

-dc

8/6 2023