Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Advarsel om mangel på arbejdskraft i byggerietOvervismand professor Michael Svarer

Advarsel om mangel på arbejdskraft i byggeriet

Den seneste vismandsrapport peger på, at det går ganske godt for Danmark, og at væksten de kommende år fortsætter den positive trend. Men samtidig hejses der advarselssignaler over for ikke mindst byggebranchen

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Christiansborg


Overordnet set er der ifølge vismændene udsigt til en vækst omkring 2¼ procent både i år og næste år, og dermed konstateres det, at ’dansk økonomi er kommet ud af krisen’ og at presset på økonomiens kapacitetsgrænser øges. Derfor anbefaler vismændene, at den planlagte stramning af finanspolitikken bør fastholdes.

De offentlige finanser er derimod på himmelflugt, idet der trods lønstigninger og færre på overførselsindkomster er udsigt til underskud i den offentlige økonomi på 0,6 procent af BNP i 2018:

- Dermed er der udsigt til at underskudsgrænsen i budgetloven på 0,5 procent af BNP overskrides. Trods dette vurderes det, at de offentlige finanser grundlæggende er sunde, hedder det i Vismandsrapporten.

Mangel på arbejdskraft
Det noteres videre, at trods stigningen i arbejdsstyrken rapporterer virksomheder i stigende grad om mangel på arbejdskraft.

Og det ’gælder særligt i byggeriet’. Her hejses advarselsflaget med en påpegning af, at hvis efterspørgslen vokser hurtigere end forudsat, kan udviklingen i beskæftigelsen blive kraftigere end ventet og presset på arbejdsmarkedet tiltage:

- Det kan bidrage til øget vækst i lønningerne, eller - som tilfældet var i perioden op til krisen i midt 00’erne - en markant svækkelse af produktivitetsvæksten...

Ingen positiv virkning af BoligJobordning
Vismandsrapporten kommer også ind på BoligJobordningen, og at regeringen lægger op til en ny permanent ordning målrettet serviceopgaver i hjemmet.

Vismændene betragter det som ’positivt’, at den nye ordning er målrettet service i hjemmet, fordi disse ’formentlig er tættere knyttet til husholdningens arbejdsudbudsbeslutning end håndværksydelser’.

Vismændene mener dog ikke, at den slags erhvervsstøtteordninger fører til positive virkninger på hverken arbejdsudbud eller reduktion af sort arbejde:

- Hertil kommer, at erfaringer fra Sverige finder, at den svenske ordning i en række tilfælde anvendes uretmæssigt og at det kan være forbundet med omfattende kontrolforanstaltninger at føre tilsyn med ordningen, lyder forklaringen.

Relativ høj profit
I øvrigt påpeger Vismandsrapporten, at forholdet mellem boligprisen og nyopførelsesprisen er tæt på den historiske top.

- Nyopførelsesprisen afhænger af prisen på en grund, der er notorisk svær at fastslå – særligt i de store byer. Det er derfor sandsynligt, at nyopførelsesprisen er undervurderet, men det er usikkert i hvilken grad. Niveauet ligger dog meget højt, hvilket indikerer, at der er relativ høj profit at tjene ved at bygge nye huse, lyder budskabet fra Det Økonomiske Råd.

Se kommentarer fra DI, Dansk Byggeri og Håndværksrådet her

Læs vismandsrapporten her

 

 

Læs mere om Byggeri

10/10 2017
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder