left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Anbefalinger om sikkert arbejdsmiljø på offentlige byggeprojekterBeskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (Foto: Keld Navntoft)

Anbefalinger om sikkert arbejdsmiljø på offentlige byggeprojekter

Beskæftigelsesministeriet præsenterede 1. juli sidste år otte anbefalinger, der både skal styrke arbejdsmiljøet på store infrastruktur- og byggeprojekter og mindske social dumping på blandt andet den nye Storstrømsbro

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I et spørgsmål til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard beder Anne Honoré Østergaard fra Venstre ministeren om at redegøre for, hvordan og hvorvidt ’de otte nye anbefalinger til offentlige bygherrer’ konkret er blevet fulgt i arbejdet på Storstrømsbroen.

Samtidig vil hun vide, om anbefalingerne er blevet fulgt tilfredsstillende?

Peter Hummelgaard skriver i sit svar, at der er indgået kontrakt på bygningen af Storstrømsbroen før udarbejdelse af de otte anbefalinger, men at en del af punkterne i anbefalingerne alligevel er indarbejdet i kontrakten.

De otte anbefalinger
Følgende er indarbejdet i kontrakten i lighed med de 8 anbefalinger:

Anbefaling 1- Der er stillet krav til entreprenøren om arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse.

Anbefaling 2 - Der er stillet krav til bl.a. startkursus, toolboxmøder, uddannelse, incitamentskampanger og styringsredskaber.

Anbefaling 3 - Vejdirektoratet har stor ledelsesmæssig fokus på arbejdsmiljøet på Storstrømsprojektet – fra topledelse og ud i projektledelsen. Der deltager eksempelvis hver dag ledelsesrepræsentanter fra både Vejdirektoratet og entreprenøren på morgenrunderingerne.

Anbefaling 4 - Vejdirektoratet arbejder med udrulning af projektet ’Arbejdspladser uden ulykker’ i hele Vejdirektorats projektportefølje - herunder også på Storstrømsprojektet.

Anbefaling 5 - Vejdirektoratet arbejder på at bidrage med opgørelse af ulykker på alle drifts-, bygge- og anlægsprojekter - herunder også på Storstrømsprojektet.

Anbefaling 6 - Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen har været og er forsat dybt inddraget i arbejdsmiljøarbejdet på Storstrømsprojektet.

Anbefaling 7 - Der er indarbejdet en kommunikationsoversigt i kontrakten. Der er via paradigmer til afholdelse af sikkerhedsmøder krav om arbejde med farligt arbejde, ulykker og nær-ved hændelser. Arbejdstilsynet er løbende inddraget i arbejdet.

Anbefaling 8 - Der er i kontrakten angivet krav om opbygning af en arbejdsmiljøorganisation med arbejdsmiljøleder og arbejdsmiljøkoordinatorer samt hvilke værktøjer der skal benyttes i det arbejde.

Stadig eksempler på uforsvarligt arbejdsmiljø
Anne Honoré Østergaard vil også vide, om ministeren på baggrund af sagerne om farligt arbejdsmiljø på Storstrømsbroen mener, at der ud over de otte anbefalinger er behov for initiativer fra politisk side

Peter Hummelgaard understreger i sit svar, at det skal være ’sundt og sikkert’ at gå på arbejde på alle danske arbejdspladser:

- Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal med arbejdsmiljøaftalen fra 2019 støttede op om at afsætte midler til en styrket arbejdsmiljøindsats for at fremme et trygt og sikkert arbejdsmiljø.

Aftalen giver blandt andet Arbejdstilsynet nye redskaber til at slå hårdt ned på gentagne og alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Desværre ser vi stadig eksempler på uforsvarligt arbejdsmiljø, lyder det fra beskæftigelsesministeren.

Høj kompleksitet
Han slår også fast, at det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for et sundt og sikkert arbejdsmiljø:

- På store byggeprojekter som Storstrømsbroen er kompleksiteten ofte høj, og når mange aktører er involveret, herunder udenlandske entreprenører og arbejdstagere, øges risikoen for ulykker og arbejdsmiljømæssige udfordringer. Denne risiko skal håndteres af aktørerne i byggeriet - bygherre, projekterende og entreprenører - og risikoen skal håndteres både i planlægningen af et stort byggeri og i det daglige arbejde på byggepladsen. I juli offentliggjorde transportministeren og jeg en erfaringsopsamling med otte anbefalinger til, hvordan det forebyggende arbejdsmiljøarbejde kan styrkes på store infrastruktur- og byggeprojekter, og i oktober præsenterede vi en række konkrete tiltag, som kan understøtte implementeringen af anbefalingerne, oplyser ministeren.

Kan ikke stå alene
Anbefalingerne og de igangsatte tiltag er stadig nye, men fremadrettet forventer Peter Hummelgaard, at de kan styrke arbejdsmiljøindsatsen på store byggeprojekter som eksempelvis byggeriet af den nye Storstrømsbro:

- Samtidig vil jeg gerne understrege, at hverken anbefalinger eller tiltag kan stå alene. Det forebyggende arbejdsmiljøarbejde er en indsats, som aktørerne i byggeriet skal tage på sig – og samarbejde om – hver eneste dag. Samtidig er det Arbejdstilsynets rolle at føre tilsyn med byggeprojekterne, og Arbejdstilsynet intensiverer dette tilsyn, når der som på Storstrømsprojektet findes arbejdsmiljøproblemer, slutter Peter Hummelgaard

Læs mere om Byggeri

20/1 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.