left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

ARGO slap ud fra KL’s dødsliste   Energitårnet i Roskilde var tændt i rødt, da Marslandingen fandt sted med dansk udstyr på fartøjet, der nu skal undersøge planetens overflade

ARGO slap ud fra KL’s dødsliste  

Forbrændingsanlægget i Roskilde blev reddet af gong-gongen. Energistyrelsen vendte i sidste øjeblik tommelen nedad for lukning af et af Danmarks mest moderne affaldsforbrændingsanlæg  

Del artiklen på

 

Af Dan Bjerring

Christiansborg

Det lykkedes i 11. time at redde det moderne forbrændingsanlæg i Roskilde, ARGO, som ejes af ni sjællandske kommuner, fra den truende lukning, efter at blandt andre Energistyrelsen har vurderet den fremlagte plan fra Kommunernes Landsforening om tilpasning af affaldsenergien frem mod 2030.

Myndighederne vurderer, at KL’s plan, der vil lukke en række af de eksisterende affaldsforbrændingsanlæg i Danmark – den såkaldte ’dødsliste’ - på flere områder ikke lever fyldestgørende op til målene.

Det gælder blandt andet kriterierne om, at planen skulle sikre, at de mindst effektive og miljømæssigt dårligste anlæg lukker.

Ikke dokumenteret

Energistyrelsen peger blandt andet på, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret og sandsynliggjort, at de ti affaldsforbrændingsanlæg, som foreslås lukket i KL’s plan, er de mindst effektive anlæg, ligesom KL’s plan ikke leverer en tilpasning, der svarer til kapacitetsloftet.

Der peges videre på, at det ikke i tilstrækkelig grad er sandsynliggjort, at de ti anlæg på lukkelisten er de ti miljømæssigt dårligst fungerende anlæg.

Nej til importeret affald

Det er et politisk flertals mål, at kapaciteten i de danske affaldsforbrændingsanlæg skal reduceres og tilpasses de danske affaldsmængder, så den ledige kapacitet ikke fyldes op af importeret affald.

Der skal derfor foretages en kontrolleret nedlukning af forbrændingskapaciteten på de 23 eksisterende multifyrede og dedikerede affaldsforbrændingsanlæg i Danmark.

Stik mod intentionerne

Solrøds borgmester, Niels Hörup, der også er bestyrelsesformand i ARGO, har kaldt planen for ’vanvittig’, og han mener, at det er positivt, at Energistyrelsen har lyttet til den kritik, der af blevet rejst i forhold til de mangler, som KL’s løsningsforslag tydeligvis rummer.

- De store usikkerheder og den manglende inddragelse af en række centrale parametre – blandt andet omkring anlæggenes miljøpræstationer betød, at vi stik mod de politiske intentioner ville risikere at lukke nogle af de mest effektive, moderne og miljøvenlige anlæg – heriblandt ARGOs Energitårn i Roskilde, siger Niels Hörup.

Stigende takster i fremtiden

ARGO venter nu spændt på, hvordan forligskredsen bag klimaaftalen for en grøn affaldssektor stiller sig til fremtiden for affaldsforbrænding generelt:

- Vi føler os godt rustet, hvis vi kommer ud i et konkurrencescenarie, idet vi har nogle af landets laveste priser. Det afgørende i den forbindelse er, at vi kan udnytte kraftvarmeværkets kapacitet, uanset om affaldet kommer fra Danmark eller fra andre lande. Hidtil har vi delvist brugt anlægget også til importeret affald, til gavn for klima, forbrugernes pengepung og dansk økonomi, forklarer bestyrelsesformanden.
Han advarer blandt andet om, at hvis forbrændingsanlæggene i fremtiden udelukkende skal energiudnytte dansk affald, kan det betyde en prisstigning på fjernvarme og affaldstakster på cirka to procent:

- Vi er derfor meget fortrøstningsfulde også i forhold til den situation, siger Niels Hörup.

 

 

Læs mere om Byggeri

22/2 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.