Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Beboere mister udsigt på grund af ny StorstrømsbroModelfoto af den nye Storstrømsbro (Kilde: Vejdirektoratet)

Beboere mister udsigt på grund af ny Storstrømsbro

Forligspartierne afviser at bruge 50 millioner kroner ekstra på projektet til at afkorte dæmningen og dermed forlænge broen 150 meter

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Beboerne ved Orehoved på Falstersiden af den nye Storstrømsbro må nu begynde at forberede sig på, at deres udsigt bliver påvirket væsentligt af anlægget af den nye bro, fordi den cirka 400 meter lange dæmning, som er forudsat etableret ud fra kysten mod nordvest, vil skabe en visuel barriere.

Det erkender transportminister Ole Birk Olesen i et svar til Orehoved og Omegns Beboerforening, der i en henvendelse har ønsker om en kortere dæmning - og dermed en længere bro.

Men ifølge Vejdirektoratet vil en 150 meter kortere dæmning betyde en fordyrelse af den nye bro på cirka 50 millioner kroner.

Begrænset forbedring
Det er dog Vejdirektoratets vurdering, at den visuelle forbedring ville være begrænset, og at meromkostningerne ved med en længere bro ville øge risikoen for, at budgettet ikke kunne holdes.

På den baggrund anbefalede Vejdirektoratet efter drøftelser med tilbudsgiverne, at man ikke afkorter dæmningen, og det er accepteret af forligskredsen bag broen.

Derfor indgik den 400 meter lange dæmning i det endelige udbudsmateriale og er nu en forudsætning i det aktuelle entreprenørtilbud for anlæg af den nye Storstrømsbro.

Fakta
Den nye Storstrømsbro

Længde: Ca. 4, km
Gennemsejlingshøjde: 26 m
Højde pylon: 100m
Tværprofil: 2 jernbanespor, 2 kørebaner og 1 kombineret gang/cykelsti.
Bredde: Ca. 24 m
Hastighed for biler: 80 km/t
Hastighed for persontog: 200 km/t
Hastighed for godstog: 120 km/t
Biltrafik: Ca. 8000 biler/døgn
Togtrafik: Ca. 40 passagertog og op til 78 godstog pr. døgn
Pris: ca. 4,2 mia. kr.
EU-støtte: 112 mio. kr.

Læs mere om Byggeri

24/11 2017
AffugtningAfskærmningAlu stigerArbejdsmiljø-koordineringBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring pladerBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygherrerådgivningBygningsrenoveringCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteJordvarmeKabelkanalerKalkudfældnings fjernerLamellerLejderLimtræLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerNedbrydningNedrivningOmbygningOptimering af arbejdsgangePanelerPerforerede panelerPortautomatikPorteRådgivningRenovering - ombygningRullestilladsSandwichpanelerSaxliftSkure og modulerSokkelrenderSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukSyre erstatningTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUni rensVarmepumperVægbeklædningVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder