bygma
bygma
scroll
BedreBolig-rådgivning inspirerer til større renoveringer

BedreBolig-rådgivning inspirerer til større renoveringer

En ny evaluering af BedreBolig-ordningen peger på, at BedreBolig-rådgivning kan føre til større og mere kvalificerede renoveringsprojekter, som effektiviserer energianvendelsen

Konsulentfirmaet NIRAS har for Energistyrelsen undersøgt, om BedreBolig-ordningen fremmer energirigtig renovering, og om ordningen fører til mere effektiv og helhedsorienteret renovering.

Evalueringen viser, at husejere, der har modtaget BedreBolig-rådgivning, udfører flere omfattende renoveringer, som er mere helhedsorienterede og gennemgribende.

Desuden gennemfører BedreBolig-husejerne flere ”skjulte” renoveringer, som eksempelvis isolering af rør, kælder, gulv og hulmure, og får i højere grad installeret varmepumpe og solfanger/solcelleanlæg. BedreBolig-rådgivningen er i nogle tilfælde med til at kvalificere og inspirere husejerens renovering, så husejeren får øjnene op for flere muligheder og renoveringen ”griber om sig”.

Større og mere kvalificerede projekter

BedreBolig-ordningen der som bekendt er en landsdækkende rådgivningsordning, som Energistyrelsen administrer. BedreBolig-rådgiverne tilbyder bygningsejere helhedsorienteret rådgivning med fokus på at nedsætte energiforbruget.

BedreBolig-husejerne oplever dog gennemsnitligt set ikke en bedre og mere effektiv gennemførelse af selve renoveringen end andre boligejere – men det er også kun et fåtal af deltagerne i undersøgelsen, som benytter BedreBolig-rådgiveren til projektstyring mv. i forbindelse med gennemførelsen af renoveringen.

Ny viden om husejeres renoveringsproces
Evalueringen bidrager også med ny viden om, hvordan husejere oplever og agerer i forbindelse med en renoveringsproces. Mange husejere renoverer således deres hus af flere omgange og som en løbende proces. Der er dermed ikke altid tale om en lineær engangsaktivitet, hvor husejeren går umiddelbart fra plan for renoveringen til at gennemføre forbedringsforslagene.

Husejere motiveres ifølge undersøgelsen ikke kun af, hvor meget de kan spare på varmeregningen, når de udfører større renoveringer. Der ligger ofte også et ønske om at opnå en bedre vedligeholdt bolig, højere boligværdi, æstetik og komfort bag renoveringen.

- Jhn


Læs rapporten: ”Evaluering af BedreBolig – Indikatorer på effekt, virkning og spredning”, NIRAS https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/bedrebolig-evalueringsrapport.pdf

17/3 2017