Aktuelle nyheder - Byggeri

’Berlinerfinten’ er ikke lovlig i DanmarkBolgminister Kaare Dybvad

’Berlinerfinten’ er ikke lovlig i Danmark

Den nye boligminister slår fast, at det ikke er en kommunal opgave at erhverve boliger for at kunne leje dem billigt ud til visse grupper af borgere

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Bystyret i Berlin er begyndt at opkøbe lejligheder for på længere sigt at holde priserne ned ved at kunne tilbyde billige boliger og dermed undgå, at den tyske hovedstad kun bliver for de rigeste.

Det har fået Søren Egge Rasmussen (EL) til at spørge den nye boligminister Kaare Dybvad, om der samme ville kunne lade sig gøre i København ifølge dansk lovgivning.

Ministeren oplyser, at ’Lov om almene boliger m.v.’ i tilstrækkelig grad regulerer kommunernes mulighed for at eje almene boliger:

- Men den regulerer i øvrigt ikke kommunernes mulighed for at købe boliger, oplyser ministeren.

Ikke en kommunal opgave
Det understreges dog, at ifølge almenboligloven kan eksempelvis ældreboliger enten etableres som kommunale almene ældreboliger eller af selvejende institutioner:

- Boligerne etableres ved nybyggeri, ved ombygning eller ved erhvervelse med efterfølgende ombygning af eksisterende ejendomme. Almenboligloven giver ikke kommunerne mulighed for at eje almene familie- eller ungdomsboliger. Det er som udgangspunkt ikke en kommunal opgave at erhverve fast ejendom, forklarer Kaare Dybvad videre.

Lovmæssige begrænsninger
Han peger på, at en kommune kan erhverve fast ejendom med henblik på at varetage kommunale opgaver. Det gælder dog ikke boligforsyningen generelt:

- Det antages i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis, at kommuner efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt er afskåret fra at påtage sig opgaver i relation til boligforsyningen, medmindre der er lovhjemmel hertil. Det antages dog, at kommuner med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan tilvejebringe boliger, herunder yde støtte til tilvejebringelse af boliger, til visse persongrupper, der må antages at have specielle boligbehov, og som på grund af særlige forhold må anses for at have meget svært ved selv at tilvejebringe egnede boliger. Det antages, at kommuner ikke i øvrigt uden lovhjemmel kan påtage sig opgaver i relation til boligforsyningen, slutter Kaare Dybvad.

Læs mere om Byggeri

12/8 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.