Aktuelle nyheder - Byggeri

Billigere bro men samme brugerbetalingKronprinsesse Marys Bro forbinder Frederikssund med Hornsherred (Foto:Vejdirektoratet)

Billigere bro men samme brugerbetaling

Kronprinsesse Marys Bro er blevet mere end 10 procent billigere end budgetteret, men brugerbetalingen bevares på oprindeligt niveau

Del artiklen på

Politik - samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg


Nye Borgerliges medlem af Folketingets Transportudvalg har bedt transportminister Benny Engelbrecht oplyse, om en meget stor besparelse i forhold til det oprindelige budget for den nye fjordforbindelse over Roskilde Fjord – Kronprinsesse Marys Bro – vil komme brugerne/bilisterne til gavn i form af lavere billetpriser. Samtidig ønsker hun at vide, hvad det vil koste at afskaffe brugerbetalingen helt.

Ikke alene står broen færdig tre måneder før estimeret, hvilket indebærer hurtigere tilbagebetaling, men samtidig er hele byggeprojektet blevet 200-300 millioner kroner billigere end budgetteret.

Dertil kommer, at myndighederne oprindelig havde kalkuleret med en lånerente på cirka 4,75 procent, men lånet blev optaget til kun 1,1 procent - tilmed fastforrentet.

Låner færre penge
Staten betaler kun cirka 650 millioner kroner til projektet, og resten opkræves som brugerbetaling.

Ifølge transportminister Benny Engelbrecht betyder konsekvenserne af, at broen er blevet billigere, at selskabet Fjordforbindelsen Frederikssund låner færre penge, så gælden i selskabet er mindre end oprindeligt forventet.

- Prisen for at krydse Kronprinsesse Marys Bro er fastsat af selskabet ud fra den i anlægsloven fastlagte forudsætning om, at gælden skal være tilbagebetalt indenfor 40 år, oplyser ministeren.

Priser fremskrives ikke
Fjordforbindelsen Frederikssund har oplyst, at anlægsprojektets billiggørelse allerede er kommet bilisterne til gavn, fordi selskabet har valgt ikke at foretage pristalsregulering af taksterne fra 2013-priser til 2019-priser, der ellers var lagt op til ved den politiske vedtagelse af projektet:

- Hvis taksterne var blevet pristalsreguleret, skulle de have været 14,70 kroner inklusive moms for personbiler og 43,1 kroner for lastbiler og busser. Nu er priserne fastsat til henholdsvis 14 kroner og 41 kroner.

Mister momsindtægter
Om selskabet vil foretage pristalsreguleringer af taksten for at køre på broen, forventes ifølge Benny Engelbrecht blandt andet at afhænge af ’den almindelige prisudvikling og udviklingen i tilbagebetalingstiden’:

- Hvis projektet skulle finansieres uden brugerbetaling, skulle staten finde yderligere cirka 1,1 milliarder kroner udover de 659 millioner kroner, der allerede er givet ved statsligt bidrag på Finansloven. Det økonomiske råderum til nye infrastrukturinvesteringer ville i givet fald blive reduceret med et tilsvarende beløb. Dertil kommer mistede momsindtægter, idet taksterne for at køre på broen er momsbelagte, slutter transportministeren.

NB vil afskaffe brugerbetaling på veje og broer
Nye Borgerlige ønsker i øvrigt fuld økonomisk trafikal ligestilling, så det fremover ikke koster mere at sejle på havet end at køre på vejen. Samtidig skal brugerbetaling på veje og broer afskaffes.

Ifølge Mette Thiesen betyder brugerbetaling på broer og veje, at sammenhængskraften og mobiliteten i Danmark skades.

Læs mere om Byggeri

14/10 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.