left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Boligbyggeri på Aalborg-havn står klarEtape to. Foto: Betina Fleron.

Boligbyggeri på Aalborg-havn står klar

De sidste to etaper er nu opført på Havnehusene, der sammenlagt består af 17.000 m2 fordelt på 221 lejeboliger samt tilhørende erhvervsarealer

Del artiklen på

Havnehusene er en del af masterplanen for Østre Havn i Aalborg. Masterplanen bygger videre på Østre Havns fortid som industrihavn, hvor kulturhistorien, de tidligere høje silobygninger og kontakten til Limfjorden danner udgangspunkt for en nyfortolkning og udvikling af nye urbane kvaliteter i området. Målet er at udvikle en kompakt, bilfri bydel med et godt boligmiljø, der tilfører Aalborg nye bylivskvaliteter med respekt for historien.

Sangberg er arkitekt på anden og tredje etape af Havnehusene. Anden etape består bl.a. af et 13-etagers højt, hvidt boligtårn, der er en reference til de høje kornsiloer, der tidligere lå i området. Bygningen er formgivet som en blanding af et tårn og en karre med bygningshøjder mellem 4 og 13 etager, der snor sig omkring et gårdrum og kombinerer hermed det bedste fra begge bygningstyper. Resultatet er en skulpturel bygning med gode dagslysforhold og naturlige mødesteder i form af store, fælles tagterrasser, altangange og gårdrum, der skaber rammer for møder mellem beboerne.

På baggrund af omfattende dagslysanalyser er bygningens form og facader designet, så alle beboere sikres de bedst mulige dagslysforhold. Dette gøres bl.a. ved at forskyde højderne og variere vinduesstørrelserne alt efter, hvor meget dagslys, der falder på facaden. Resultatet er en passiv bæredygtighedsløsning, der sikrer godt dagslys og godt indeklima i alle lejlighederne. Som en hyldest til Aalborgs lange industrihistorie med udvinding af kalk til betonproduktion er der i bygningens gårdrum store kalksten, som danner en lys kalkhave. Med sine særlige vækstbetingelser bliver haven over tid sin helt egen særlige biotop af mos og bregner.

Råt udtryk og variation i facaden
Tredje og sidste etape af Havnehusene ligger på hjørnet af Nyhavnsgade og Østre Havnegade. Bygningen er en viderefortolkning af den traditionelle boligkarre, hvor den nordøstlige del forskydes to etager opad for at skabe naturlig adgang til underetagens dagligvarebutik. Resultatet er flere boliger med udsigt over Limfjorden, samtidig med at den løftede bygningsdel beskytter det indre gårdrum mod havnens rå klima. Bygningsformen sikrer optimalt dagslys og skaber læ i det indre gårdrum og på tagterrassen. Sammen med altangangene til de kompakte boliger skaber gårdrummet og tagterrassen rammerne for fællesskabet mellem beboerne.

Takket være et enkelt materialevalg og en nedtonet detaljering fremstår denne del af Havnehusene med et råt udtryk. Husets facade er i laserede, rødbrune betonelementer, der er stablet i et halvstensforbandt, som skaber variation i facadens rytme. Farven og forbandtet tager sit afsæt i de omkringliggende, eksisterende bygningers farver og teglforbandt - dog skaleret op til en rå, nutidig x-large udgave.

- Det er altid interessant at videreudvikle et historisk område, hvor man på én og samme tid skal respektere fortiden og skabe noget nyt. Havnehusene er en del af vores masterplan for Østre Havn og udover at skabe velfungerende lejligheder har en af vores overordnede målsætninger været at skabe en attraktiv bydel og sikre sammenhæng i området med reference til områdets historie. Vores farve- og materialevalg er blot en måde at sammenkoble fortid og nutid på, ligesom tiltag som kalkhaven også er en direkte reference til områdets tidligere kalkproduktion, samtidig med at den har en social funktion, siger Marie-Louise Rooijackers Mejlholm, der er associeret partner hos Sangberg.

Om Havnehusene, etape to og tre
Bygherre: A. Enggaard
Arkitekt: Sangberg i samarbejde med Polyform og Werk
Bygherrerådgiver og udlejer: Deas
Investor: PFA
Ingeniør: Niras
Periode: 2013-2019

-kj

Læs mere om Byggeri

25/4 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder