Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

BR15 forlænges med et halvt årTransport, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) Foto: Niels Hougaard

BR15 forlænges med et halvt år

BR15 kan anvendes frem til og med 30. juni 2018, men det står virksomhederne frit at vælge mellem BR15 og BR18

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Høringen over BR18 og certificeringsbekendtgørelsen er slut, og på den baggrund har transport,- bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) sendt Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg en oversigt over de vigtigste høringssvar.

Det fremgår blandt andet, at Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører har udtrykt ønske om, at der indføres en overgangsordning mellem BR15 og BR18, så begge reglementer vil være gældende i en periode.

Der peges ikke mindst på, at der er behov for bedre tid til at sætte sig ind i det nye regelsæt og de nye vejledninger.

Frit valg
Og det ønske har ministeren besluttet at imødekommes, og dermed udsættes ophævelsen af BR15 til udgangen af juni 2018, så der er en overgangsperiode på et halvt år, hvor ansøgere frit kan vælge mellem BR15 og BR18.

Samtidig vil det fra den 1. januar 2018 og to år frem også være muligt at vælge mellem enten den nye model med en certificeret statiker og brandrådgiver eller en teknisk byggesagsbehandling, hvor konstruktions- og brandforhold behandles af kommunalbestyrelsen.


Samtidig understreges det, at BR18 ændrer strukturen i bygningsreglementet, så vejledningsteksten ikke længere indgår i bekendtgørelsen. Det skyldes blandt andet, at nogle bygherrer oplever, at der bliver stillet krav til byggearbejder på baggrund af vejledningsteksten.

Nye vejledninger
Dansk Byggeri, Bygherreforeningen, Konstruktørforeningen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører peger dog på, at vejledning til bygningsreglementet ”er væsentlig for anvendeligheden”:

- Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har derfor planlagt at udarbejde en række nye vejledninger til bygningsreglementet. Niveauet for vejledningerne vil som minimum svare til det niveau, der allerede er i bygningsreglementet i dag, men de fleste suppleres med yderligere dokumentationsformer og metoder til opfyldelse af kravene, oplyser Ole Birk Olesen.

Ingen unødvendige krav
Det slås samtidig fast, at byggesagsbehandlingen med BR18 og certificeringsbekendtgørelsen ændres grundlæggende, og derfor er der et udbredt ønske hos byggebranchens aktører om, at implementeringen følges tæt, og der foretages løbende evaluering.

- De overordnede principper for implementering af certificeringsordningen, som også vil indgå som pejlemærker i evalueringen, er, at der på den ene side skal sikres de nødvendige hensyn til sikkerheden og sundheden i byggeriet, men at der på den anden side ikke skal stilles unødvendige og fordyrende administrative krav. Der skal tages hensyn til omkostningerne ved ordningen, ligesom det skal sikres, at ordningen understøtter muligheden for en hurtigere og mindre byrdefuld proces for at få byggetilladelse.

Præcisering af brandkrav
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i øvrigt modtaget forslag om, at bygningsreglementets krav vedrørende brand- og røgspredning præciseres. Styrelsen har på den baggrund besluttet at præcisere kravene vedrørende brandspredning i BR18.

- Der ændres ikke på det eksisterende krav om, at der ikke må ske brand- og røgspredning mellem brandmæssige enheder i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats. Ændringen har alene til formål at gøre det endnu mere tydeligt i kravteksten, at det både gælder indvendig brandspredning mellem brandmæssige enheder og brandspredning mellem brandmæssige enheder via ydervægge og tage, oplyser ministeren.

Læs mere om Byggeri

11/9 2017
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerNedbrydningNedrivningOmbygningOptimering af arbejdsgangePanelerPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRådgivningRullestilladsSandwichpanelerSokkelrenderSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder