Aktuelle nyheder - Byggeri

Bæredygtigt byggeri koster dyrtfoto: Bygningsstyrelsen

Bæredygtigt byggeri koster dyrt

Et enfamiliehus koster 60.000-100.000 kroner ekstra til beregning, dokumentation, måling og nødvendige byggetekniske løsninger

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Signe Munk, der er klimaordfører for SF, henviser over for boligminister Kaare Dybvad Bek til, at regeringens eget klimapartnerskab for byggeri og anlæg har som en af sine centrale anbefalinger, at der i 2021 indføres et krav om, at alle nye bygninger maksimalt må have et årligt klimaaftryk 12 kg CO2 pr. kvadratmeter. Desuden skal det pågældende krav løbende strammes frem mod 2030:

- I forhold til den frivillige bæredygtighedsklasse anbefaler partnerskabet et endnu højere krav om et maksimalt årligt klimaaftryk på 8,5 kg CO2 pr. kvadratmeter, som partnerskabet lægger op til skal indføres allerede i år. Lignende krav er allerede med succes indført i bygningsreglementerne i Finland og Holland, hvor de har ført til et skift i retning af mere klimavenlige byggematerialer, uden at det har medført større meromkostninger i byggeriet, oplyser Signe Munk.

Er der et fagligt grundlag?
Hun beder på den baggrund boligministeren redegøre for, hvorfor regeringen har valgt at se bort fra anbefalingerne fra klimapartnerskabet i forbindelse med udarbejdelsen af den nye frivillige bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet.

Desuden vil hun vide ’hvilket fagligt grundlag ministeren bygger en eventuel frygt for meromkostninger i byggeriet’.

Kaare Dybvad Bek slår fast, at for ham betyder bæredygtigt byggeri ’en balance mellem de økonomiske, sociale og miljø- og klimamæssige hensyn i byggeriet’:

- Netop det er grundlaget for den frivillige bæredygtighedsklasse, som nu skal testes sammen med branchen, inden den indarbejdes som krav i Bygningsreglementet, slår han fast.

Forventede omkostninger
Han understreger videre, at der er behov for at styrke vidensgrundlaget for indførelse af CO2-krav, og det skal blandt andet skal ske ved at teste den frivillige bæredygtighedsklasse.

Under udarbejdelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse blev de forventede omkostninger ved brug af klassen anslået. Her er der vurderet, at et enfamiliehus eksempelvis vil få meromkostninger til beregning, dokumentation, måling og nødvendige byggetekniske løsninger på 60-100.000 kroner:

- Dertil kommer en række forhold, der kan påvirke økonomien, som vi ikke ved nok om endnu. På grund af manglende data omfatter opgørelsen ikke økonomiske effekter ved forskellige materialevalg, som kan variere meget fra projekt til projekt, noterer boligministeren.

Tæt nordisk samarbejde
Dermed kan øgede omkostninger ved produktionen eller manglende erfaring med anvendelsen af grønne materialer føre til yderligere omkostninger, ligesom der kan være andre faktorer, som ikke indgår i den frivillige bæredygtighedsklasse, men påvirker den samlede pris:

- Derfor skal vi have belyst de samlede omkostninger ved bæredygtigt byggeri, herunder som led i evalueringen af den frivillige klasse, inden vi indfører krav. Vi har et tæt samarbejde med de nordiske kollegaer om kommende CO2- grænseværdier, som ikke findes i nordiske lande endnu, men som Finland har ambitioner om at indføre i 2024 og Sverige i 2027, oplyser Kaare Dybvad Bek .

Rykker i fællesskab
Samarbejdet skal sikre, at de nordiske lande rykker på klimadagsordenen i fællesskab samtidig med, at man undgår potentielt fordyrende nationale særkrav:

- Regulering skal ske på et oplyst grundlag, så den ikke unødigt driver omkostningerne op eller kun fremmer en del af den bæredygtige udvikling på bekostning af andet. I den forbindelser er det også vigtigt ikke ensidigt at fokusere på udledningerne pr. kvadratmeter, idet man derved kan overse potentialerne ved andre tiltag, som eksempeplvis i konkrete projekter at optimere arealudnyttelsen, og derved spare udledninger og ressourceforbrug, slutter boligminister Kaare Dybvad Bek

Læs mere om Byggeri

30/9 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.