Aktuelle nyheder - Byggeri

Byggeriet holdt dampen oppe under coronakrisen

Byggeriet holdt dampen oppe under coronakrisen

De politiske hjælpepakker har hjulpet byggeriet til at holde skansen i sommeren 2020

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Danmark Statistiks nye tal viser, at omsætningen i byggeriet i sommermånederne 2020 lå på stort set identisk niveau med de tilsvarende måneder 2019.

I juni og juli 2020 omsatte bygge- og anlægsbranchen i alt for 45,3 milliarder kroner på hjemme-markedet, hvilket blot er 0,4 procent under niveauet fra juni-juli 2019.

Samlet for årets første syv måneder har byggeriet - trods corona - opnået en omsætningsfremgang på 1,2 procent i forhold 2019, og det var ellers også et virkelig godt år efter seks års byggeopsving.

Færre rejser - mere vedligeholdelse
Underdirektør for erhvervspolitik i DI Dansk Byggeri, Torben Liborius, siger til BygTek, at det ikke mindst er det suspenderede anlægsloft i kommunerne, der sikrer en høj omsætning i bygge-branchen:

- Da kommunerne først kom tilbage i arbejde igen, begyndte de ret hurtigt at komme med projekter der kunne laves umiddelbart. Pengene skal jo bruges i år, så kommunerne havde også en interesse i at få indhentet noget af det efterslæb, de har oparbejdet. Og så skal man huske, at den private sek-tor, som indledningsvis trådte hårdt på bremsen, ret hurtigt genvandt fatningen. Mange af de penge, folk ikke har holdt ferie for, har de kanaliseret over i at forbedre deres boliger. Der er også mange haveejere som har købt hjælp hos anlægsgartnerne, der har haft meget travlt. Vi kan også se det i byggemarkederne, hvor omsætningstallene har været meget flotte, siger Torben Liborius til BygTek.

Venter på Landsbyggefonden
Til gengæld er der endnu ikke kommet gang i renoveringerne af de almene boliger, der skal finan-sieres af Landsbyggefonden:

- Der er lidt længere aftræk fra Landsbyggefondens penge, og det matcher faktisk meget godt en jævn udvikling. Aftalen om Landsbyggefonden går jo også på en længere periode end bare i år. Det kommer til at foregå både i år og næste år og garanteret også 2022. Der kommer projekterne til at ligge i noget, der ligner en nogenlunde fornuftig rækkefølge, siger Torben Liborius videre.

Vejene mangler i regnestykket
Til gengæld mangler anlægssektoren fortsat at få gang i aktiviteterne. På vejområdet håber Torben Liborius, at kommunerne også laver nogle af deres egne vejprojekter på et tidspunkt, hvor anlægs-loftet ikke er en hindring:

- Men helt overordnet, og det er coronauafhængigt, har vi et stort behov for, at der kommer en samlet infrastrukturplan, som lægger linjerne for de næste mange år på vejområdet. I øjeblikket underinvesteres der i Danmark i infrastrukturen, og det kommer os til skade på længere sigt, uanset hvordan corona i øvrigt påvirker os, siger han.

Optimismen bobler under overfladen
Alt i alt er Torben Liborius og Dansk Byggeri ret optimistisk med hensyn til fremtiden. Der er dog nogle usikkerhedselementer i form af risikoen for, at den samlede økonomi igen får et tilbageslag, som der er udsigt til. Så vil byggeriet også blive ramt:

- Men i forhold til, hvordan det kunne være gået, og hvordan det ser ud lige nu, er der grund til optimisme. Byggepladserne i Danmark blev heldigvis aldrig lukket ned, og indtil videre har der - malet med bred pensel - været opgaver nok i ordrebøgerne. Tilmed kan byggeriet måske aftage ledig arbejdskraft fra andre, hårdere ramte brancher. Der er dog fortsat plads til øget aktivitet, eksempelvis når der skal ’kød og blod’ på energirenoveringer i kølvandet på klimapartnerskabernes anbefalinger, siger underdirektøren.

Flere præsterede arbejdstimer i byggeriet
Samtidig med omsætningsstatistikken har Danmarks Statistik også offentliggjort arbejdstidsregn-skab for 2. kvartal, som er den mest præcise opgørelse af aktiviteten på arbejdsmarkedet.

- Mens coronanedlukningen har givet et historisk dyk på 7,0 procnt i antal præsterede arbejdstimer i 2. kvartal i den samlede private sektor, har byggeriet også i den statistik holdt skansen med et lille sæsonkorrigeret plus på 0,7 procent i udførte arbejdstimer i 2. kvartal 2020 sammenlignet med årets første kvartal, slutter Torben Liborius.

Hør hele interviewet med Torben Liborius på nedenstående link

http://radioupdate.dk/Updatenyheder.asp?page=4008&

Læs mere om Byggeri

24/9 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.