left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Byggesagsbehandling sandet til i bureaukrati og dyre regninger

Byggesagsbehandling sandet til i bureaukrati og dyre regninger

Vejen Kommune har sendt boligministeren og Folketinget en henvendelse, hvor der gives eksempler på urimelige konsekvenser af reglerne i BR18

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Vejen Kommune har sendt boligminister Kaare Dybvad Bek og Folketingets Boligudvalg en henvendelse hvor der peges på de udfordringer, som Bygningsreglementet, der trådte i kraft1. juli 2018, giver i hverdagen i forbindelse med den kommunale byggesagsbehandling.

Der henvises blandt andet til, at der i BR18 er stillet krav om, at flere byggerier kræver certificerede rådgivere inden for brand og konstruktioner:

- Udfordringen er, at certificerede rådgivere er med til at forsinke processen for bygherre samt fordyre projektet. Ved vedtagelsen af det nye BR18, er der ikke taget højde for, at få nok certificerede rådgivere uddannet. Det giver en flaskehals på landsplan og forsinker byggeprocessen for blandt andre virksomheder i alle størrelser, hedder det blandt andet.

Administreres forskelligt
Vejen Kommune erkender, at baggrunden for afskaffelsen af den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne overordnet var, at reglerne var meget komplekse og blev administreret meget forskelligt.

I praksis kunne det betyde, at en løsning, der blev godkendt i én kommune, blev afvist i en anden:

- Det gjorde det indimellem vanskeligt for virksomheder – eksempelvis landsdækkende detailhandelsvirksomheder/supermarkeder – at udarbejde standardiserede og billigere løsninger. Samtidig kunne en bygherre opleve, at nye innovative løsninger og byggemetoder blev bremset, fordi der i en given kommune ikke var tilstrækkelig tekniske kompetencer, skriver kommunen.

Primære opgaver er kontrol
De kommunale byggesagsbehandlernes rolle i BR18 er mest at kontrollere det indkomne materiale, både ved ansøgning og færdigmelding:

- Byggesagsbehandlerne udfordres ikke længere eller anvender deres tekniske færdigheder/kompetencer, mener Vejen Kommune.

Ifølge Vejen Kommune ønsker kommunerne ikke kun at påtage sig myndighedsrollen:

- Ved at indføre certificeringsordningen føler man lidt, at det er blevet en pengemaskine. Det fordyrer projekterne uden, at en ansøger får mere for pengene. Man kan stille sig det spørgsmål – skal det være så god en forretning? Og det er det, idet der er mangel på certificerede rådgivere, mener kommunen.

Svækker konkurrenceevne
Det betyder, at lovgivningen i høj grad rammer virksomheder uden for landets store byer og svækker deres konkurrenceevne:

- De bliver udfordret på at vækste, det tager længere tid at få en certificeret rådgiver på sagen, på grund af for få uddannede, hvilket forsinker deres muligheder for at få byggetilladelse og komme i gang med byggeriet. Det er specielt en udfordring i de mindre kommuner, idet rådgivningsfirmaerne ikke er store nok til at få uddannet certificeret rådgivere og samtidig opretholde kompetencen, som der er stillet krav om. Det er ikke med til at skabe et Danmark i balance. Fordele ved BR18 Processen er vendt, så byggesagsbehandlere bruger mere tid på færdigmeldinger. Blandt andet skal der indsendes mere materiale i forhold til den tekniske dokumentation. Der er kommet større fokus på, at der bliver indsendt den nødvendige dokumentation for, at byggeriet overholder Bygningsreglementet. Det vil på den lange bane gavne byggebranchen, at denne dokumentation er indsendt til myndighederne. Men lige nu, er det en stor ekstra arbejdsbyrde for kommunerne, da vejledningerne til, hvad der skal indsendes, er meget mangelfuld og først er kommet i år, hvor vi har kørt med reglerne siden 2018, lyder budskabet.

Myndigheder var ikke parate
Og det kritiseres ikke mindst, at styrelsen ikke var klar med de nødvendige vejledninger, som kommunerne kunne sagsbehandle efter.

Kommunerne har derfor brugt meget energi på, at få udarbejdet deres egne vejledninger i håndtering af BR18:

- Vi har også oplevet, hvordan eksempelvis typehusfirmaer har spillet kommunerne ud mod hinanden i tolkning af reglerne. Det har konkret også givet sig udslag i sagsbehandlingstiderne. Dokumentationskravet er øget væsentligt i forbindelse med færdigmeldinger af byggeriet. Dette har givet udfordringer i det bygherre/ejere ofte har taget byggerierne i brug uden den nødvendige ibrugtagningstilladelse. Det er kun hvis banker/kreditforeninger har stillet krav om ibrugtagningstilladelse, for at få lån hjem, at disse forhold er helt på plads inden ibrugtagning af byggeriet, forklarer Vejen Kommune.

Besværligt og dyrt
De oplyser videre, at virksomheder opgiver deres byggerier, fordi de finder det for besværligt, at der skal certificerede rådgiver til ved mindre byggeprojekter, og at det samtidig bliver dyrere:

- I værste tilfælde overstiger udgiften til en certificeret rådgiver selve udgiften til ombygningen. Specielt på området, der tidligere blev reguleret af småhusreglementet opleves BR18 ikke som en forenkling og en effektivisering, men tværtimod som et bureaukratisk og fordyrende system. Borgere og mange mindre håndværkere er i dag nødt til at entrere med rådgivere, selv på små projekter, da selve processen omkring ansøgning og materiale ikke kan udføres af håndværkeren eller borgeren, skriver Vejen Kommune.

Læs på nedenstående link hele det omfangsrige notat med adskillige eksempler på vanvittigt bureaukrati.


https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/BOU/bilag/41/2312182.pdf


Læs mere om Byggeri

22/1 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.