Aktuelle nyheder - Byggeri

Bygherrer risikerer stadig stor regning for arkæologiske udgravningerKulturministeriet udgav i maj 2014 denne vejledning til byggesektoren

Bygherrer risikerer stadig stor regning for arkæologiske udgravninger

Det kan koste en bygherre dyrt, hvis der i forbindelse med en byggeaktivitet findes arkæologiske værdier på byggegrunden. Danske bygherrer er gode til at overholde reglerne

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Museumsloven angiver, at man skal standse sit jordarbejde, hvis man støder på spor af fortidsminder, og det er i følge lovgivningen bygherren selv, der skal finansiere eventuelle udgravninger og eventuelle tab forbundet med forsinkelser af byggeriet.

Christian Juhl fra Enhedslisten har på den baggrund spurgt kulturminister Joy Mogensen om, i hvilke sager Slots- og Kulturstyrelsen har givet standsningspåbud i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter de sidste seks år.

Sjældent at byggerier standses
Ministeren oplyser, at bygherre selv i langt de fleste tilfælde får udført de arkæologiske undersøgelser i god tid, inden anlægsarbejdet iværksættes, så standsning af igangværende jordarbejde undgås:

- Kun sjældent må anlægsarbejdet derfor standses på baggrund af tilstedeværelsen af arkæologiske spor. Som regel er det bygherre selv der, eventuelt efter henstilling fra det lokale museum med arkæologisk ansvar, foretager standsningen af sit anlægsarbejde. Tilsidesætter bygherre den nødvendige standsning af anlægsarbejdet, kan Slots- og Kulturstyrelsen påbyde en standsning, forklarer ministeren.

89 standsninger
Hvis det skulle vise sig nødvendigt, sender styrelsen et egentligt påbud til ejer/bygherre, og arbejdet på det aktuelle område kan først genoptages, når de nødvendige undersøgelser er blevet gennemført.

- I perioden januar 2015 og frem til og med oktober 2020 er der samlet set blevet foretaget 89 standsninger af igangværende anlægsarbejder foranlediget af tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder. 78 af disse var såkaldte mindelige standsninger, hvor bygherre enten på eget initiativ eller efter henstilling fra det lokale museum indstillede sit anlægsarbejde, og 11 egentlige standsninger, hvor bygherre først standsede anlægsarbejdet efter påbud fra Slots- og Kulturstyrelsen, oplyser Joy Mogensen

Kun én sag politianmeldt
Antallet skal ses på baggrund af det samlede antal arkæologiske sager, der i samme periode i gennemsnit udgør cirka 930 pr. år.

- I den angivne periode har kun en enkelt sag ført til politianmeldelse. Standsning af anlægsarbejder forårsaget af tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder er således reguleret af museumsloven og et relativt sjældent fænomen, fortæller kulturministeren, der fortsætter:
- Det er min opfattelse, at Museumsloven med sine nuværende bestemmelser vedrørende fortidsminder og beskyttelse af væsentlige, arkæologiske spor i vid udstrækning sikrer mod overtrædelser af den aktuelle karakter, og at det vil være vanskeligt at sikre sig fuldstændig imod bevidste eller ubevidste overtrædelser...

Ingen domme hidtil
Museumsloven indeholder mulighed for bødestraf til personer, der overtræder Museumslovens bestemmelser omkring. varetagelse af væsentlige fortidsminder, herunder ikke indstiller sit jordarbejde, når der træffes på arkæologiske spor. I særligt grove tilfælde kan overtrædelserne straffes med fængsel.

Men ifølge Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer de arkæologiske undersøgelser, er der endnu ikke ved dom givet bøde for overtrædelse lovgivningen, når det gælder om at standse jordarbejder ved arkæologiske fund:

- Stort set alle bygherrer, der enten har modtaget en henstilling fra det lokale museum med arkæologisk ansvar eller et påbud fra Slots- og Kulturstyrelsen, standser anlægsarbejdet, slutter kulturminister Joy Mogensen


Læs mere om Byggeri

26/11 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.