Aktuelle nyheder - Byggeri

Bygningers rolle ændrer sigByggesektoren får central rolle i den grønne omstilling

Bygningers rolle ændrer sig

Den grønne tænketank CONCITO og Rådet for Grøn Omstilling sætter i et nyt projekt fokus på bygningers voksende rolle i den grønne omstilling. Målet er at skabe mere viden om, hvordan vi fremmer bæredygtige, klimavenlige og sunde bygninger.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Står det til CONCITO og Rådet for Grøn Omstilling, skal danskerne bo, arbejde og undervises i bygninger, som skal bidrage til at opfylde de nationale klimamål og til et mere bæredygtigt samfund generelt.


Det skal blandt andet ske i forbindelse med et nyt projekt ’Bygninger og grøn omstilling’, som er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond (GI).

- Måden vi bygger på og selve bygningers rolle i samfundet skal ændre sig i omstillingen mod et klimaneutralt Danmark. Bygningerne skal blandt andet være mere bæredygtige og de skal medvirke til at nå klimamålene, siger Camilla Damsø Pedersen, der er projektleder og seniorkonsulent i CONCITO.

Bygninger får en større rolle
CONCITO vil sætte fokus på de mange nye tendenser og krav udefra, som påvirker byggebranchen, og det er ambitionen at bidrage til at fremme mere bæredygtige og klimavenlige bygninger i fremtiden.

Projektet skal bidrage med viden om, hvilke nye tendenser og krav der kommer til at påvirke byggebranchen, og hvordan de krav bedst håndteres.

Ifølge CONCITO får bygninger de kommende år en større rolle, hvor de også skal være mere bæredygtige, klimavenlige og sunde.

Ikke mindst skal de ’spille sammen’ med mere og mere elektrificerede energisystemer for både el og varme, levere opladning til transporten, være sikret mod klimaforandringer og skabe sociale fællesskaber.

Undersøger tekniske og politiske barrierer
Projektet vil undersøge alt fra materialevalg, drift, energiforsyning, indeklima, renovering og nedrivning til bygningernes sociale funktion i forhold til eksempelvis at modvirke ensomhed.

- Danmark står over for en stor opgave, når vi skal være klimaneutrale i 2050. Der er behov for et langt større fokus på, hvordan bygninger kan bidrage til omstillingen af vores energisystem og til et mere bæredygtigt samfund. Der er ingen tvivl om, at de mange ændringer, vi kommer til at se i samfundet, også har betydning for, hvor byggeriet udvikler sig hen, siger seniorkonsulent i Rådet for Grøn Omstilling, Christian Jarby.

Han mener, at der ligger et enormt potentiale i energirenoveringer – både samfundsmæssigt og i forhold til at hæve kvaliteten i bygninger.

Realdania være med til at sætte ekstra fokus på de barrierer – både tekniske og politiske – der kan stå i vejen for at indfri det potentiale.

FAKTA
EA Energianalyse og Teknologisk Institut indgår i projektet som faglige videnspartnere, og projektet får blandt andet fokus på følgende områder:

- Bygningers klimaaftryk i materialevalg, opførelse, drift, renovering og bortskaffelse, herunder om behovet for bygningsareal pr. person kan mindskes samtidig med at anvendelsen forbedres

- Bygningers funktion og rolle i gennemførelsen af elektrificering af energisystemet, aflastning af el-nettet og varmeforsyningen samt transporten

- Sikringen af det bedste indeklima- og komfortniveau for beboerne

- Bygningers samspil med det omgivende samfund og som vigtige elementer i et socialt og klimamæssigt velfungerende by- og landsamfund

- Klimaændringernes betydning for planlægning og tilpasning af nyt byggeri eller renovering af eksisterende.

Læs mere om Byggeri

3/7 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.