Aktuelle nyheder - Byggeri

Danmarks forbrug forudsætter fire jordkloder

Danmarks forbrug forudsætter fire jordkloder

Få folketingsmedlemmer var mødt frem, da We Build Denmark og ForskByg var i deputation

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Som nævnt i BygTek var repræsentanter fra ForskByg og We Build Denmark onsdag i deputation i Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg for at påpege vigtigheden af fortsat at investere i forskning i energibesparelser i bygningsmassen.

Det var konstitueret formand for ForskByg, Mette Glavind, der sammen med Hans Nørgaard Hansen (bestyrelsesmedlem ForskByg), Michael H. Nielsen (bestyrelsesmedlem We Build Denmark) og Lars Pico Geerdsen (bestyrelsesmedlem We Build Denmark), der mødte frem i udvalget, hvor der desværre var meget få folketingsmedlemmer til stede.

Byggebranchen ansvarlig for 35 procent af al affald
We Build Denmark og ForskByg foreslår blandt andet, at der afsættes offentlige forsknings- og innovationsmidler til udvikling af klimaneutralt (CO2 neutralt) byggeri i 2045 og en 50 procent reduktion i 2030 set i forhold til 1990.

Samtidig skal bygge- og anlægsbranchen udvikle cirkulær, økonomisk produktion med markant øget genbrug og genanvendelse, idet branchen er ansvarlig for 35 procent af alt affald i Danmark.

Der peges videre på, at ressourceforbruget i Danmark ligger på et niveau, hvor der ud fra en planetær vurdering, skal fire jordkloder til at levere de ressourcer, vi forbruger.

Skuffende få politikere til stede
Efter foretræde i udvalget sagde Mette Glavind blandt andet til BygTek, at det var skuffende, at der ikke var flere politikere til stede, men på den anden side var det vigtigste, at de rigtige politikere var der, og at de forstod budskabet:

– Vores hovedbudskab er, at vi ved at investere i forskning og innovation i bygge- og anlægsbranchen kan udløse potentiale for enorme besparelser på CO2 og ressourcer, som kan være med til, at Danmark kan leve op til de mål, vi har forpligtet os til, sagde hun blandt andet.

Ikke gode nok
Men hvorfor har politikerne ikke haft tilstrækkelig fokus på det område tidligere?

- Der er nok andre brancher, som har været dygtigere og hurtigere til at gøre opmærksom på deres sager. Vi har ikke været så gode til at skabe opmærksomhed omkring det potentiale, som bygge- anlægsbranchen faktisk rummer. Når byggesektoren kan bidrage med 20 procent af de reduktioner - Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren har identificeret et reduktionspotentiale på 5,8 millioner ton CO2 per år - Danmark totalt skal bidrage med, er det nok værd at investere i forskning og innovation på området. Samtidig skal vi arbejde sammen med andre tilgrænsende brancher og søge inspiration, sagde Mette Glavind.

Stort eksportpotentiale
Skal der laves en grøn omstilling kræver det byggematerialer. De skal være bæredygtige og bidrage mindst muligt til klimaaftrykket.

Samtidig har byggebranchen har en stor eksport, og det har tidligere vist sig, at der er store danske virksomheder, som kan eksporterer grønne løsninger:

- Derfor vil investeringerne i forskning og innovation betale sig tilbage i form af eksportindtjening, slutter Mette Glavind, der konstaterer, at den grønne omstilling bliver dyr, men det er dyrere at lade være.

Læs mere om Byggeri

1/6 2023