Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Danmarks største grundvandskøleanlæg går 100 meter nedProjektleder Peter Guttormsen forsikrer, at der ikke sker forurening af grundvandet, når det bliver brugt til at køle det nye hospital. Foto: Tania Rusbjerg.

Danmarks største grundvandskøleanlæg går 100 meter ned

En ny teknikbygning i Bispebjerg Hospitals historiske kvarter skal rumme teknikken til det, der bliver Danmarks største ATES-anlæg, der skal hente vand 100 meter nede

Del artiklen på

Det er om at holde tungen lige i munden, når man etablerer Danmarks største grundvandskøleanlæg på et delvist fredet hospital. Der bliver gravet på kryds og tværs af fredede bygninger og haveanlæg. Og når en teknikbygning på 530 kvadratmeter skal opføres, bliver det ikke bare en hvilken som helst bygning.

- Vi har valgt entreprenøren Dansk Halbyggeri med arkitekt Gottlieb-Paludan til opgaven, blandt andet fordi deres bud på teknikbygningen i høj grad passer sig ind i de fredede omgivelser. Lige fra den markerede sokkel, over murværkets farvespil og detaljer til farven på dørene og de lette facadepartier, siger projektleder Peter Guttormsen fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Teknikbygningen bliver tilpasset Bispebjerg Hospitals fredede bygninger med blandt andet farvespil og detaljer i murværket. Illustration: Gottlieb-Paludan Architects.

Følger facader
Teknikbygningen skal opføres ved Bispebjerg Hospitals østlige port tæt på de gamle håndværkerbygninger. Placeringen på hjørnet af 3. Tværvej og Ringvejen gør, at det er den første bygning, som besøgende møder, hvis de kommer via den østlige port. Teknikbygningen vil derfor følge køkkenbygningens facadelinje, så aksen langs 3. Tværvej ikke forstyrres.

- Bygningen får ingen vinduer, da det er en ren teknikbygning, der skal indeholde varmepumper og varmevekslere til vores grundvandskøle- og varmeanlæg. Den anden halvdel af bygningen skal rumme hospitalets nye nødstrømsanlæg, og derfor får den tre skorstene, som kun vil være i brug, hvis nødstrømsgeneratorerne sætter ind, samt ved månedlige kortvarige funktions-afprøvninger, siger Peter Guttormsen.

Der vil være megen støj indvendigt i bygningen, men der er stillet strenge krav til lydisolering og udarbejdet en detaljeret lydrapport som en del af planlægningen af bygningen.

Varme og kulde fra grundvand
Med det nye, såkaldte ATES-anlæg vil man kunne pumpe kulde og varme op af jorden. Billigt og miljøvenligt. I grove træk kan man hente koldt grundvand op og bruge det til at køle det nye hospital og psykiatri med om sommeren. Når det så er blevet varmet op, leder man det ned i jorden, hvor varmen kan lagres. Om vinteren kan det varme vand hentes op og bruges til at opvarme med. På den måde kan hele kølebehovet og ca. halvdelen af varmebehovet på det nye hospital og psykiatri blive dækket. HOFOR supplerer op med den resterende fjernvarme.

Der skal også bores 12 huller på 100 meters dybde for at nå ned til grundvandet. Hvert hul skal kunne levere 50 kubikmeter vand i timen. Det svarer til 50.000 liter. Boringerne udfører Brøker. Og endelig står Scheller, Hougaard & Petersen og DH Entreprise for at trække de ca. 4 km rør, som vandet skal løbe i under hospitalet.

- Vi taler om virkeligt store mængder vand. Og det er vigtigt at understrege, at vi selvfølgelig overholder en masse krav, så vi ikke påvirker miljøet eller grundvandet. Der er ca. 6 mia. liter grundvand under Bispebjerg, så selvom vi suger meget vand op, er det dråber i havet. Alt vandet bliver pumpet ned i jorden igen, og det bliver ikke forurenet på vejen,” pointerer Peter Guttormsen.

Teknikbygningen opføres fra oktober 2017 til foråret 2018, og ATES-anlægget etableres, så det er færdigt i januar 2019.

-jhn


Fakta:
• Et nyt grundvandskøle- og varmeanlæg (ATES) skal dække hele kølebehovet og halvdelen af varmebehovet for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Anlægget bliver Danmarks største.
• Etableringen af ATES-anlægget er delt op i forskellige delopgaver:
- Teknikbygningen opføres af Dansk Halbyggeri og Gottlieb-Paludan Architects.
- Selve ATES-anlægget udføres af Multi Køl & Energi.
- Nødstrømsanlægget inkl. levering og opstilling af generatorer udføres af Coromatic A/S.
- Boring af 12 brønde på 100 meters dybde udføres af Brøndboringsfirmaet Brøker.
- Scheller, Hougaard & Petersen og DH Entreprise står for at trække de ca. 4 km rør, som vandet skal løbe i.
• Anlægget skal levere varme, kulde og nødstrøm til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, som opføres frem til 2025 på Bispebjerg Hospitals område.
• Projektet er finansieret af Kvalitetsfonden med 2,95 mia. kroner og af Region Hovedstaden med 1,03 mia. kroner.
• Region Hovedstaden investerer de kommende år 20 mia. kr. i hospitalsbyggerier, heraf kommer 9 mia. kr. fra Statens Kvalitetsfond. Byggerierne skaber tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling med patienten i centrum.


Læs mere om Byggeri

9/8 2017
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSokkelrenderSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder