Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Dansk Byggeri: Brutal afgørelse i MgO-sagFlere sager er på vej efter MgO-skandalen, der har ifølge Byggeskadefonden har ramt i alt 11.195 boliger i 69 bebyggelser, der har fået lagt i alt 235.000 m2 MgO-plader.

Dansk Byggeri: Brutal afgørelse i MgO-sag

En brutal afgørelse, der kan få vidtrækkende konsekvenser. Sådan betegner Dansk Byggeri udfaldet af den anden prøvesag om de omdiskuterede MgO-plader, der har gjort entreprenør erstatningspligtig

Del artiklen på

Der venter flere voldgiftssager om pladerne i den kommende tid, før alle aspekter i det omfattende kompleks af sager er afklaret.

- Med afgørelsen er der lagt endnu en brik i puslespillet om, hvordan sagerne om anvendelse af MgO-plader som vindspærreplader kan ende med at blive bedømt i voldgiftsretten. I den første prøvesag blev bygherres rådgiver holdt ansvarlig, mens det i den aktuelle sag er entreprenøren. Dansk Byggeri vurderer, at der er brug for flere prøvesager, før vi med sikkerhed ved, hvor ansvaret skal placeres generelt i sagerne, siger afdelingschef i Dansk Byggeri Louise Dahl Krath Jensen.

Ansvarlig selv om det var godkendt af rådgiver
Dansk Byggeri er ikke i tvivl om, at entreprenørerne fremover vil være meget tilbageholdende med at bruge nye uprøvede byggematerialer. Og at den nye kendelse får afgørende betydning for brugen af nye produkter i byggeriet generelt.

- Med den nye afgørelse skal entreprenørerne være endnu mere opmærksomme, når de tager nye og ikke-gennemprøvede materialer i brug. Ifølge afgørelsen fritager det dem nemlig ikke for ansvar, at bygherrens rådgiver har godkendt et byggemateriale. Udfordringen i den virkelige verden bliver, at det er en nærmest uoverskuelig opgave at vide, hvornår et produkt er 'nyt og uprøvet', siger Louise Dahl Krath Jensen.

- Med afgørelsen risikerer bygge- og anlægsbranchen derfor at blive ramt af udpræget konservatisme, hvor hverken entreprenører eller rådgivere tør bruge nye materialer.

MgO-pladerne var overalt
Brugen af MgO-facadeplader, der blev produceret i Kina, tog fart i 2010. I 2013 havde de formentligt overtaget næsten hele markedet for facadeplader herhjemme. De var brandsikre og gode for arbejdsmiljøet, fordi de var lette at løfte og håndtere. Men facadepladerne er nu for anden gang i voldgift erklæret uegnede i det danske klima, fordi de ved en relativ høj luftfugtighed suger fugt og afgiver en saltholdig væske, der nedbryder fx skruer, beslag og stålprofiler.

Senere blåstempling var uden betydning
Dansk Byggeri er meget overrasket over, at det alment tekniske fælleseje ikke får betydning i den konkrete sag. Voldgiftsretten tager afsæt i den information om facadepladerne, der fandtes, da entreprenøren besluttede at bruge MgO-pladerne i sommeren 2013 - og ikke det senere afleveringstidspunkt i 2014.

Her var entreprenørerne blevet bekræftet i, at facadepladerne var fornuftige at bruge i byggeriet, blandt andet fordi det i slutningen af 2013 var omtalt i et BYG-ERFA erfaringsblad, lige som det indgik i en anvisning fra Træinformation. Normalt er det tidspunktet for afleveringen, der er afgørende for, om et materiale er mangelfuldt.

Dansk Byggeri tager den nye afgørelse til efterretning og overvejer nødvendige initiativer i anledning af sagen.

-jhn

Læs mere om Byggeri

20/9 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder