bygma
bygma
scroll
Dansk Byggeri efterlyser langsigtet plan for solenergi
- Brug nu kræfter på at få skabt stabile og langsigtede rammer for udbygningen med vedvarende energi. Det er en forudsætning for det folkelige og erhvervsmæssige engagement, lyder opfordringen

Dansk Byggeri efterlyser langsigtet plan for solenergi

Regeringen har indgået en ny aftale med partierne i energiforligskredsen om at afsætte 105 mio. kroner til et solcelleudbud. Endnu et eksempel på den stop&go-politik, der føres på solcelleområdet, mener Dansk Byggeri

Regeringen har indgået en ny aftale med partierne i energiforligskredsen om at afsætte 105 mio. kroner til et solcelleudbud. Endnu et eksempel på den stop&go-politik, der føres på solcelleområdet, mener Dansk Byggeri

- Det er positivt, at der er fokus på at udbygge den vedvarende energiforsyning med sol-el, og det er fornuftigt at udbyde i konkurrence, så der leveres mest muligt vedvarende energi for tilskudsmidlerne, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri og fortsætter:

- Men det konkrete udbud er endnu et eksempel på den giftige stop&go-politik, der har karakteriseret udbygningen af solenergi igennem de sidste mange år.

Ingen handlingsplan
Den nye aftale er ikke fulgt op af en handlingsplan eller strategi for, hvilken rolle solceller skal have i den grønne omstilling.

- Politikerne bør, som en analyse fra Aalborg Universitet peger på, sikre stabile og langsigtede rammebetingelser for udbygningen med solenergi. Det er simpelthen en forudsætning for at engagere markedet i at investere. Og det er en forudsætning for en industri, der kan udvikle nye innovative løsninger og for en nødvendig udbygning med solenergi, siger Michael H. Nielsen og fortsætter:

- Fra Dansk Byggeri skal der lyde en tak til politikerne, fordi de fortsat har interesse for at udbygge solenergi. Men brug nu kræfterne på at få skabt stabile og langsigtede rammer for udbygningen med vedvarende energi, både i forhold til støttevilkår, og i forhold til de administrative barrierer, der er for solcelleudbygningen. Det er simpelthen en forudsætning for det folkelige og erhvervsmæssige engagement.

Fast pristillæg
Det nye solcelleudbud omfatter solcelleprojekter på op til 1 MW. Ordningen forventes at give en udbygning med i alt cirka 35 MW nye solceller i Danmark. De vil kunne levere et års forbrug af grøn strøm til 12.500 danske husstande. Udbuddet erstatter den eksisterende 2017 solcellepulje.

Med 2017-solcellepuljen kunne der i tilknytning til hustande søges om støtte i form af en afregningspris på 66-77 øre pr. kWh til solcelleanlæg på op til 6 kWh pr. hustand. Med den nye ordning bliver støtten tildelt som et fast pristillæg oven i elprisen i 20 år.

-jhn

Fakta om det nye solcelleudbud
• Solcelleudbuddet kan søges til anlæg mindre end 1 MW.
• Støtten tildeles som et fast pristillæg oven i elprisen i 20 år.
• Budgettet vil være 105 millioner kroner.
• Med forbehold for EU\'s statsstøttegodkendelse forventes udbuddet afholdt i 2018.

Analysen fra Aalborg Universitet er lavet af Brian Vad Mathiesen. Du kan se konklusionerne her


6/10 2017