Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Dansk Byggeri kridter banen opDirektør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Dansk Byggeri kridter banen op

Dansk Byggeri er straks efter ferien parat til at søge indflydelse på de kommende energiforhandlinger i Folketinget, der bliver et af efterårets store politiske slagsmål

Del artiklen på

I den forbindelse er der udarbejdet en 8-punkts plan, som Dansk Byggeri vil tager afsæt i, når man vil ”inspirere politikerne” til indholdet af den kommende energipolitiske aftale.
Direktør Michael H. Nielsen siger til BygTek, at den største udfordring er at få politikere til at forstå, at bygninger skal spille en central rolle i den grønne omstilling frem til 2050, hvor det danske samfund skal være frit af fossile energikilder:
- Bygninger skal indarbejdes mere centralt, end de har været hidtil, hvor der har været fokuseret på at omstille energiforsyningen fra sort til grøn, siger Michael H. Nielsen.

Omkostningseffektivt
Han understreger samtidig, at det væsentlige i den forbindelse er at sikre, at omstillingen kommer til at ske omkostningseffektivt, og der er vi nødt til at se på, hvordan vi kan spare på energien:
- Der kommer vi ikke uden om, at bygninger spiller en central rolle. Aalborg Universitet har lavet nogle analyser af, hvad der er rentable energibesparelser i den bestående bygningsbestand. De viser, at vi omkostningseffektivt kan spare 40 procent af energien. Skal vi spare mere, bliver det dyrere end at udbygge energiforsyningen med vedvarende energi. Men vi bliver udfordret af, at den vedvarende energi de kommende år bliver billigere at producere. Det er afgørende, at vi kan levere energibesparelserne, så de stadig kan betale sig. Derfor er vi som branche nødt til at se på, hvordan vi kan effektivisere og levere energibesparelser. Den vedvarende energi fra sol og vind bliver med ny teknologi billigere at levere, siger Dansk Byggeris direktør videre.

Elektronisk energimærke
Blandt forslagene er et ”elektronisk energimærke”. Michael H. Nielsen peger på, at energimærkerne i dag kun offentliggøres ved køb/salg af boliger, og at de er en vigtig faktor til at oplyse ejere af bygninger om potentielle energibesparelser.
Men analyser fra Energistyrelsen viser, at der er fejl i næsten en tredjedel af energimærkerne.
Dansk Byggeri foreslår derfor, at energimærket skal kunne opdateres digitalt efter gennemførte energiforbedringer, ligesom der skal en langsigtet handlingsplan for bygningens potentielle energiforbedringer.
Michael H. Nielsen efterlyser samtidig bedre og mere efteruddannelse af energikonsulenterne, og at der i forbindelse med den løbende certificering af konsulenterne sættes mere fokus på kvaliteten af deres arbejde.

Inspiration fra udlandet
Michael H. Nielsen efterlyser samtidig, at de danske politikere erkender behovet for økonomiske incitamenter til at foretage energibesparelser. Han henviser til Norge, Sverige, Tyskland og England, hvor borgerne kan se en fornuftig økonomisk investering i at energirenovere:
- Vi har selv lignende erfaringer med senest den ”grønne boligjobordning, og vi kommer ikke uden om, at politikerne bliver nødt til at se på økonomiske incitamenter. I Tyskland har man opnået store adfærdsmæssige ændringer ved at anvende økonomiske incitamenter i form af en låneordning med meget lave renter. Det kunne eksempelvis være gennem statsgaranterede lån, så der er masser af inspiration at hente i vores nabolande, slutter Michael H. Nielsen.

DanB

Læs mere om Byggeri

7/8 2017
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSokkelrenderSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder