left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Danskerne vil gerne betale for mere bæredygtige byerSalling Rooftop

Danskerne vil gerne betale for mere bæredygtige byer

Danskerne er villige til selv at betale en del af prisen for, at deres by bliver mere bæredygtig, viser stor rundspørge, men de mener også, at det offentlige bør gøre mere. Især inden for energi, byggeri og transport

Del artiklen på

Bæredygtighed er højt på danskernes ønskeliste. Så højt, at de vil betale for mere bæredygtige tiltag af egen lomme. Det viser en ny undersøgelse blandt 4.700 danskere, som Rambøll står bag. Under-søgelsen er den første danske undersøgelse, der afdækker borgernes ønsker til en bæredygtig udvikling i deres by på tværs af miljømæssige, økonomiske og sociale områder.

Den kommer på et tidspunkt, hvor vælgerundersøgelser tyder på, at bæredygtighed kan være med til at afgøre det kommende folketingsvalg.

- Det overrasker mig positivt, at danskerne vil bæredygtighed så meget, at de er villige til at betale af egen lomme og til at ændre adfærd så markant, siger Ib Enevoldsen, administrerende direktør i Rambøll og uddyber:

- Men vi kan også se, at borgerne ikke er tilfredse med det offentliges indsats på alle områder og de stiller krav til det offentlige om, at stat og kommune skal være primus motor i at løse opgaven.

Politikerne halter bagud
I undersøgelsen siger 88 procent, at det primært er det offentliges ansvar at sikre en bæredygtig udvikling i deres by, mens 41% af danskerne mener, at det primært er deres eget ansvar. Og undersøgelsen viser klart, at borgerne ikke mener, at stat og kommune lever op til deres ansvar.

For eksempel mener 74 procent af danskerne, at offentlige bygninger, der bruger grøn energi og er energieffektive, er en væsentlig faktor for, om deres by er bæredygtig eller ej. Men under hver femte (16 %) mener, at deres by lever op til det. Der er også stor utilfredshed hos borgerne med luftkvaliteten, især i de største byer. 79 procent af borgerne angiver det som vigtigt eller meget vigtigt, men kun 22 procent mener, at kommunen og staten lever op til forventningerne om ren luft.

- Borgerne er tydeligvis mere progressive end politikerne. Både lands- og lokalpolitikerne bør bruge borgernes ambitionsniveau som inspiration til at skrue op for tempoet i den bæredygtige samfundsforandring, som danskerne nu så tydeligt beder om. Og som er nødvendig - ud fra både sociale, miljømæssige og økonomiske argumenter, siger Ib Enevoldsen.

Han tilføjer, at politikerne også har en forpligtelse til at gøre det så let som muligt for borgerne at tage oplyste bæredygtige valg:

- Politikerne skal hjælpe og motivere borgerne til at tage mere medansvar med bedre information og vejledning, så borgerne ved, hvad de selv kan gøre for at træffe grønne valg. Det kunne fx være bedre oplysning om møbler og bygningsmaterialers konkrete klimaaftryk og det konkrete aftryk af forskellige transportmuligheder og rejsevalg. Borgerne er klar. Herfra er det op til politikerne, siger han.
Om undersøgelsen

- jhn

Fakta om undersøgelsen
• Danskerne er villige til at øge deres boligudgifter for at få mere bæredygtige og energivenlige bygninger. Tre ud af fire (75%) vil acceptere en huslejestigning på 100 kroner om måneden for at mindske energiforbruget i deres bolig. 20 procent accepterer en stigning på 1400 kroner om måneden.
• De er også villige til at øge boligudgifterne for at sikre deres bolig mod skybrud. 59 procent vil betale 200 kroner ekstra om måneden, mens 21 procent vil acceptere en merudgift på 1.000 kroner.
• På transportområdet er lidt over halvdelen (52%) af danskerne villige til at betale 5 procent mere for CO2-neutral offentlig transport, for eksempel i form af højere billetpriser. Mere end en fjerdedel (27%) er klar til at betale 25 procent mere.
… og vil også ændre adfærd
Danskerne er også villige til at acceptere andre markante forandringer og ændre adfærd for at få en mere bæredygtig by.
• På transportområdet støtter 62 procent, at dieselbiler bliver forbudt i centrum af de store byer om 3-5 år. Dieselbilerne står i dag for halvdelen af de kørte kilometer i Danmark og for cirka 64 procent af trafikkens samlede udledning af partikler bl.a. fra sod, svovl og kvælstofforbindelser.
• De fleste er også villige til at sløjfe en af to bilbaner for at give mere plads til cyklister og busser (46% for, 36% imod). På det kontroversielle spørgsmål om kørselsafgifter eller roadpricing er 36 procent af borgerne for.
• I boligen vil næsten halvdelen af de danske borgere (49%) acceptere at bo på færre kvadratmeter mod at få en mere bæredygtig bolig (36% imod). Og 44 procent svarer ja til at betale 5 procent mere i husleje eller boligudgifter, hvis deres bolig er bygget af genanvendelige materialer.

Undersøgelsen ”Hvad er en bæredygtig by?” er den første danske undersøgelse, der på tværs af kommuner sammenligner borgernes ønsker til en bæredygtig udvikling i deres by. Læs mere her

Læs mere om Byggeri

23/4 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder