Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

De nominerede til RENOVER prisen er fundet Renoveringen af en treetagers boligejendom i centrum af Tønder er en af de nominerede.

De nominerede til RENOVER prisen er fundet

Seks projekter er nomineret til RENOVER prisen, mens tre er nomineret til Jubilæumsprisen, der kårer Danmarks bedste almene renovering. Begge vindere kåres ved en prisfest i august

Del artiklen på

Intet mindre end 200 projekter var i år indstillet til RENOVER prisen og Jubilæumsprisen. Seks projekter er nomineret til RENOVER prisen, mens tre er nomineret til Jubilæumsprisen, der kårer Danmarks bedste almene renovering. Begge vindere kåres ved en prisfest i august.

De seks nominerede til RENOVER prisen 2017:
Seks projekter er nomineret til RENOVER prisen blandt 119 indstillede projekter fra hele landet.Det er Gråbrødrevej 19, Tønder, Retten i Aarhus, Kirkebjerg Skole, Vanløse, Skibshandlen, Vejle, Landsbyen i skolen, Nr. Vium,, Holbæk Skibsværft 

De nominerede projekter er vurderet i forhold til syv kriterier: eksempelværdi, energikrav og bæredygtighed, samarbejde, brugskvalitet, bidrag til omgivelser, økonomi og værdiforøgelse samt udførelseskvalitet.

Nomineringsudvalgets formand, Gøsta Knudsen, er ikke i tvivl om, at det er de rigtige projekter, der er gået videre til RENOVER prisen:

- Det har været lidt af et luksusproblem at nominere de bedste projekter til RENOVER prisen, for der har været så mange gode at vælge imellem. De projekter, vi har nomineret, er meget alsidige, og man kunne fremhæve særlige og interessante finurligheder ved dem alle sammen, siger Gøsta Knudsen, formand for nomineringsudvalget og tidligere stadsarkitekt i Aarhus.

Danmarks bedste almene renovering
Jubilæumsprisen uddeles i år i anledning af RENOVER prisens femårsjubilæum. Jubilæumsprisen kårer Danmarks bedste almene renoveringsprojekt. Ud af 81 indstillede almene renoveringsprojekter er tre blevet nomineret til at kæmpe om prisen.

De tre nominerede til Jubilæumsprisen er: Nyt Rosenhøj, Aarhus, Ungdomsboliger på Sankelmarksgade, Aalborg, Sorgenfrivang II, Virum

- De nominerede projekter til Jubilæumsprisen er fantastiske eksempler på, hvordan almene renoveringsprojekter kan fungere som forbillede for hele branchen. Fælles for de tre projekter er, at de virkelig har gjort en forskel for de mennesker, der bor i bebyggelsen, siger Gøsta Knudsen.

Et valgkollegium bestående af 70 udpegede personer fra byggebranchen skal nu ved anonym afstemning kåre vinderne ud af RENOVER prisen og Jubilæumsprisen.
Vinderne kåres ved en fest i København den 31. august 2017.

-jhn

Fakta om de nominerede projekter:

RENOVER PRISEN 2017

1. GRÅBRØDREVEJ 19, TØNDER
Renoveringen af en treetagers boligejendom i centrum af Tønder er et godt eksempel på, hvordan renovering kan forskønne ældre bygninger og igen gøre dem attraktive at bo i - til glæde for både de nye beboere, for byens borgere, der får noget flot at se på, og for hele byen, der bliver mere levende, når boliger ikke står tomme.

Ejendommen, der er bevaringsværdig, havde i en årrække stået ubeboet og forfalden hen. Bygningen fremtræder nu nydeligt renoveret med nye sprossevinduer, indpassede zinkinddækkede kviste og en nymalet, rød facade.

Indvendigt er lejlighederne blevet moderniseret, og facaden har fået en nænsom renovering, så den nu fremstår revitaliseret, men med respekt for bygningens historie. Bygningen er samtidig blevet energioptimeret, så den lever op til kravene for nyt byggeri.

Parter bag projektet
Bygherre: Ejendomsselskabet Leoparden A/S
Totalrådgiver: ARKITEKTER SYD ApS
Entreprenør: Ejendomsselskabet Leoparden A/S

2. RETTEN I AARHUS
"Danmarks smukkeste tinghus" er Retten i Aarhus blevet kaldt, efter den 100 år gamle retsbygning blev renoveret i 2016. Renoveringen har skabt 3.100 m² store retslokaler med ventearealer og voteringslokaler. Samtidig er der skabt nye mødelokaler og kontorer i tagetagen, der før var uudnyttet. Nu har hver af de 12 dommere deres eget kontor under de synlige tømmerkonstruktioner.

I renoveringen er der lagt vægt på, at det tydeligt fremgår, hvad der er gammelt, og hvad der er nyt i den gamle retsbygning - og alt er gjort med respekt for det gamle hus' sjæl og arkitektur.

Tidligere havde retsbygningen fordelt sine afdelinger på flere adresser, men nu er alle funktioner samlet under det samme tag, hvilket har lettet arbejdsgange, kommunikation og sagsbehandlingstid. Derudover er sikkerheden i bygningen styrket, og det har øget trygheden for de ansatte.

Parter bag projektet
Bygherre: Bygningsstyrelsen
Arkitekt: H+ARKITEKTER
Ingeniør: Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

3. KIRKEBJERG SKOLE, VANLØSE
Kirkebjerg Skole i Vanløse, der er opført i 1943, er en bevaringsværdig aulaskole. Skolen stod over for en udvidelse fra tre til fem spor, hvilket blev muligt med opførelsen af en ny bygning på matriklen. Men det betød, at den eksisterende bygningsmasse også skulle tilpasses de behov, der var opstået i forbindelse med udvidelsen.

Skolen har derfor undergået en helhedsrenovering. Opgaven rummede mindre ombygninger, genopretning, modernisering, energirenovering, klimatilpasning, indeklima og tilgængelighed.

Renoveringen har bl.a. omfattet akustikregulering i aulaen med træpaneler, der er udført som de oprindelige paneler, aktivering af gangarealer til flere funktioner og solafskærmning tilpasset de bevaringsværdige facader. Arbejderne er udført nænsomt med respekt for skolens oprindelige karakter, og skolen er samtidig gjort moderne og brugsvenlig i forhold til nutidige læringsprincipper.

Parter bag projektet
Bygherre: Københavns Kommune v. KEjd
Totalrådgiver og arkitekt: KANT arkitekter A/S
Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Entreprenør: Hugo Svaneeng A/S

4. SKIBSHANDLEN, VEJLE
Skibshandlen i Vejle var oprindelig en beboelsesejendom bygget i 1887 til skibsreder Carl Hansen. I dag ejes ejendommen af et investeringsselskab, som anvender de to øverste etager til kontorer, mødefaciliteter, lounge og opholdsareal. Stueetagen og kælderen fungerer som butik.

Transformationen af bygningen var en udfordring, da man ønskede at bevare eksteriørets oprindelige karakter mod gaden med mønstermurværk og formsten, men samtidig ville fremtidssikre bygningen funktionelt, byggeteknisk og æstetisk. Og det, må man sige, er lykkedes. Bygningens unikke facade er renoveret, så den fremstår i det oprindelige udtryk. Samtidig er der etableret et nyt indgangsparti i gavlen, hvor materialer og formgivning er moderne. Det understreger tilgangen i renoveringen med bevidste møder mellem nyt og gammelt. I renoveringen af bygningens indre har der været fokus på moderne materialer og indretning, hvor bygningselementer som glas, stål, tombak, sten og træ er kombineret i udformningen af de nye lokaler.

Parter bag projektet
Bygherre: Kirk & Thorsen Investeringsselskab
Arkitekt: RAVN Arkitektur
Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen
Entreprenør: Ove Larsen

5. LANDSBYEN I SKOLEN, NR. VIUM
Nr. Vium Skole er en af 25 vestjyske centraltypeskoler fra midten af 1960'erne. I 2008 blev skolen nedlagt og blev købt af en gruppe borgere, som har bevaret som en del af områdets historie og identitet. Skolen bruges som ramme for hverdags- og fritidslivet i sognet.

Delvis nedrivning har været en del af projektet, hvilket har skabt nye større rum og bedre adgang til omgivelserne og internt i bygningen. Samtidig har renoveringen skabt reducerede udgifter til opvarmning som følge af reduktioner i bygningsmassen, efterisolering og andre energivenlige tiltag.

"Landsbyen i Skolen" er et godt eksempel på, hvordan en bygning gennem renovering kan få helt nye funktioner og et nyt liv. Nr. Vium er ikke en egentlig landsby, men består af spredte bygninger i sognet, men efter renoveringen indeholder skolen nu de funktioner, der kunne have været i en landsby: blandt andet en daginstitution, SFO, møde- og festlokaler, idrætsfaciliteter. Alt i alt er bygningen efter renoveringen blevet omdrejningspunktet for det sociale liv i byen, hvor fritids- og foreningslivet finder sted.

Parter bag projektet
Bygherre: Nr. Vium Sports- og Kulturcenter
Arkitekt: Erik Brandt Dam arkitekter ApS, Cornelius+Vöge
Ingeniør: Ingeniørgruppen Vestjylland.

6. HOLBÆK SKIBSVÆRFT
De indledende tiltag til renoveringen af Holbæks gamle værft begyndte tilbage i 2007. Missionen var at skabe et attraktivt miljø til byens borgere. Initiativet var kærkomment, fordi området ved værftet havde begrænset offentlig adgang, belægningerne var nedslidte, og de bevaringsværdige bygninger var i stærkt forfald.

Skibsværftet danner nu ramme om et område fuld af liv for kommunens beboere. Hvor der engang var øde, er der nu et livligt maritimt område med blandt andet cafémiljø, produktionsskole og imponerende klatrevægge hos Holbæk Klatreklub, som i 2015 blev tildelt prisen som Danmarks bedste klatreklub.

Værftets hovedbygning står udvendigt intakt med de bevaringsværdige facaders skævheder og revner. Indvendigt er de gamle trævægge efterisoleret de fleste steder, mens de i caféen er synlige bag moderne glasvægge, der både isolerer og giver kig til historien. Nye bygningsdele er af moderne materialer som glas og stål og er udformet, så de både skiller sig ud og indgår i helheden. Projektet er et godt eksempel på, hvordan man gennem renovering kan puste nyt liv i et område af byen og fortælle om en maritim fortid, der er en vigtig del af Holbæks historie.

Parter bag projektet
Bygherre: Holbæk Kommune
Totalentreprenør: HM Gruppen A/S
Arkitekt: arkitekterne.as
Ingeniør: Nørbag ApS

JUBILÆUMSPRISEN

1. NYT ROSENHØJ, AARHUS
Nyt Rosenhøj er et godt eksempel på en ambitiøs helhedsplan. Målet med renoveringen var at omdanne et monofunktionelt og udsat boligområde med ensartede blokke, blinde veje og kedelige parkeringsarealer til et varieret og grønt boligområde i Viby ved Aarhus.

Tryghed og komfort har været i højsædet, og man har skabt fælles uderum og bedre forbindelser på tværs i området. Ved bl.a. at rive en række opgange ned, er der skabt gennemgange, og blokkene er blevet mindre bastante; det har åbnet op til den omkringliggende by.

Nyt Rosenhøj er en helstøbt præstation, som er bevis på et godt samarbejde mellem boligforeningen, rådgiverne og de udførende. Det kræver unikke kompetencer at gennemføre en kompleks forandring. Med så stor en succes, at områdets identitet er forbedret så markant, at mønsteret med fraflytninger i høj grad er afløst af en tilstrømning til ventelisten for områdets boliger.

Parter bag projektet
Bygherre: Boligforeningen Århus Omegn.
Rådgivere: Viggo Madsen, Arkitema Architects, EFFEKT

2. UNGDOMSBOLIGER PÅ SANKELMARKSGADE, AALBORG
Danmarksgade og Sankelmarksgades bebyggelse blev ifølge Danmarksgades overdådigt udsmykkede pragtfacade opført i 1881. Frem til 2014 har bebyggelsen haft et skiftende funktionelt indhold som søndagsskole, teknisk skole og maskinmesterskole.

I dag rummer ejendommen 108 helt nye ungdomsboliger i hjertet af Aalborg. Der er 99 varianter, så næsten alle lejligheder er unikke og særegne. Nogle lejligheder har fået hems, mens andre har fået fritlagt de bærende bjælker.

Aalborgs transformation fra en traditionel industriby til en moderne uddannelsesby har skabt en enorm efterspørgsel på ungdomsboliger, og gennem renoveringen har man forsøgt at imødekomme dette problem.

Man har i projektet fjernet de nedsænkede lofter og blotlagt gamle vægmalerier, som portrætterer de fag, der blev undervist i, da bygningen tjente som Teknisk Skole. Man har også bevaret de oprindelige træk som brede gangarealer og den imponerende festsal, der ellers kunne have været udnyttet til boliger.

Parter bag projektet
Bygherre: Plus Bolig
Arkitekt og rådgivende ingeniører: Kjærsgaard & Andersen A/S
Råhusentreprise: Bauterp murerforretning
Tømrerentreprise: Anders Andersen, Hanstholm
VVS-entreprise: Thomsen & Fals

3. SORGENFRIVANG II, VIRUM
Sorgenfrivang II i Virum er et bevaringsværdigt boligbyggeri fra 1950'erne. Der er gennemført en ambitiøs renovering af én ud af tre 14-etager høje blokke, der er lokaliseret langs S-togsbanen i et lineært forløb med små delikate retningsskift. Renoveringens nøgleord er bæredygtighed, energi, indeklima, dagslys og bevaring.

Alle tiltag i renoveringen har været en del af en helhedstanke med fællesskab, beboerinddragelse og energioptimering i fokus med bl.a. nyt ventilationssystem bygget ind i de nye præfabrikerede facader, der er højisolerede og med nye altaner. Energiforbruget er blevet kraftigt reduceret, indeklimaet er blevet forbedret, og man har fået et CO2-neutralt vaskeri, hvor der opsamles regnvand, der bruges til tøjvask.

Alt i alt er Sorgenfrivang II et godt eksempel på, at kombinationen af energirenoveringens teknik og elegant æstetisk beherskelse kan gennemføres på en måde, der både respekterer det bestående og peger fremad.

Parter bag projektet
Arkitekt og projektledelse: Domus arkitekter
Ingeniør: Dominia
Bygherre: DAB


Læs mere om Byggeri

15/6 2017
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerNedbrydningNedrivningOmbygningOptimering af arbejdsgangePanelerPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRådgivningRullestilladsSandwichpanelerSokkelrenderSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder