Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

De nye AB-regler er vedtaget

De nye AB-regler er vedtaget

Reglerne kan både forbedre entreprenørernes muligheder for tilrettelæggelse og deres likviditet

Del artiklen på

Transport- Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen har modtaget AB udvalgets betænkning, hvori et enigt AB-udvalg redegør for de nye AB-standardkontrakter i bygge- og anlægsbranchen.

AB kontrakterne består fremover af følgende:
- AB 18 og Forenklet AB 18 - afløser AB 92 - til hhv. store og mindre bygge- og anlægsopgaver.
- ABT 18 - afløser ABT93 - til totalentrepriser.
- ABR 18 og Forenklet ABR 18 - afløser ABR89 - til hhv. store og mindre rådgivningsopgaver.
- Appendiks, tilvalgsbestemmelser til AB18 og ABR18 om: Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamenter.

 De fire appendiks er tilvalgsmuligheder til AB 18, og de gælder kun, hvis de tilvælges særskilt. Den samlede betænkning runder 500 sider og er resultatet af tre års udvalgsarbejde med mere end 70 dagsmøder med deltagelse af repræsentanter for bygherrer og entreprenører, herunder SMVdanmark, rådgivere, leverandører, og Voldgiftsnævnet.
 
Forbedret tilrettelæggelse
En af de væsentlige nyskabelser i forhold til AB92 er nye regler for entreprenørprojektering. Nye samarbejdsformer i byggeriet, hvor entreprenører projekterer en del af deres egne arbejder, har nødvendiggjort regler om entreprenørprojektering, som udfylder det hidtidige tomrum imellem AB 92 og ABT 93.

En ny fase i byggeriet, projektgennemgang, er indført imellem kontraktindgåelse og arbejdets udførelse. Formålet med projektgennemgangen er, at bygherrerne orienterer entreprenørerne om det forestående byggeri med henblik på, at alle involverede parter kan drøfte og klarlægge evt. problemstillinger inden, at byggeriet går i gang. Det skal forbedre entreprenørernes muligheder for at tilrettelægge udførelsen med mulighed for at påvirke den forestående proces og forebygge, at problemer først opdages og opstår undervejs.

Forbedret likviditet
Reglerne om sikkerhedsstillelse og betalingsfrister er stort set uændrede. Men som noget nyt skal entreprenøren kun stille sikkerhed i kontrakter på mindre en én million kroner, hvis bygherren stiller krav om det i udbudsmaterialet.

Sikkerhedsstillelsen bortfalder efter fem år i AB 18, dog efter et år i den Forenklede AB 18, hvor der ikke er nogen to procent sikkerhedsstillelse.

Som yderligere nyhed er der i begge AB 18 betingelser indført adgang til, at entreprenøren kan sende a conto begæring to gange hver måned. Det vil kunne forbedre entreprenørernes likviditet og begrænse risikoen for tab ved, at der kan sendes regning efter 15 dage i forhold til AB92, hvor der kun kunne sendes en gang hver måned.

Derudover er der flere nye regler for gennemførelse af ændringer samt nye konfliktløsningsmåder i tre tempi.

Man kan læse meget mere på SMVdanmark.dk, hvor en række byer, som SMVdanmark planlægger at besøge for at fortælle om forskelle mellem AB 92 og de nye regler, også er oplistet.

-kj

Læs mere om Byggeri

22/6 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder