bygma
bygma
scroll
Debat: Kommunerne kan sætte skub i byggeriets grønne omstilling Palle Thomsen har snart været administrerende direktør i Danske Byggecentre i 24 år.

Debat: Kommunerne kan sætte skub i byggeriets grønne omstilling

Klimarådet argumenterer for, at kommunerne bør indtage en mere proaktiv rolle ved at stille krav til materialer anvendt i nybyggeri. Det er administrerende direktør i Danske Byggecentre, Palle Thomsen, enig i

I Danske Byggecentre henstiller vi til, at kommunerne påtager sig en langt mere aktiv rolle i at reducere byggeriets CO2-udledning til gavn for klimaet, borgere og kommunekassen. Der er dog også behov for at adressere eventuelle barrierer herunder eksisterende lovgivning som planloven.

Vi opfordrer til lempelser af disse hindringer for at give kommunerne større handlefrihed og incitament til at implementere mere bæredygtige løsninger. Klimarådet argumenterer for, at kommunerne bør indtage en mere proaktiv rolle ved at stille krav til materialer anvendt i nybyggeri.

Det er vi enige i, men der bør også lægges større vægt på en anden dimension af bæredygtighed – nemlig energieffektiviseringer.

At stille krav til materialer er et stort skridt i den rigtige retning, men en lige så væsentlig faktor er bygningers energieffektivitet. Kommunerne bør ikke blot fokusere på, hvilke materialer der anvendes, men også på hvordan bygningerne forbruger energi.

Ved at implementere strengere standarder for energieffektivitet kan kommunerne markant nedbringe bygningers klimapåvirkning over hele deres levetid. Energieffektiviseringer vil desuden have en positiv økonomisk konsekvens på lang sigt, fordi det mindsker energiomkostningerne for bygningerne.

Samtidig bør kommunerne vedtage en totaløkonomisk tilgang, der strækker sig længere end de umiddelbare omkostninger ved byggeprojekter. En omfattende økonomisk analyse skal ikke kun omfatte de første investeringer, men også drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt potentielle fremtidige besparelser.

Det vil skabe et overblik over bygningens levetid og muliggøre bedre beslutningstagning med hensyn til bæredygtighed og økonomi. Kommunerne har en unik position til at påtage sig lederskabet i den grønne omstilling af byggeriet. Ved at gå forrest kan de skubbe for forandring i hele byggebranchen.

Samtidig er det afgørende, at de valgte løsninger ikke tømmer kommunekasserne af hensyn til den lokale opbakning. En investering i bæredygtigt byggeri skal ses som en langsigtet strategi, der ikke kun gavner miljøet, men også skaber økonomisk bæredygtighed.

Udfordringerne er tydelige, men potentialet er enormt. Kommunerne kan ved at prioritere energieffektiviseringer og CO2-venlige materialer ikke kun imødegå klimakrisen, men også skabe et mere bæredygtigt og økonomisk stabilt lokalsamfund.

Det er på tide, at vi anerkender vigtigheden af kommunernes og det offentliges rolle som drivkraft for positive forandringer i byggebranchen. Det er vigtigt at understrege, at en aktiv indsats fra kommunerne kræver fleksibilitet i lovgivningen.

Hvis planloven eller anden lovgivning står i vejen, opfordrer vi til lempelser for at skabe rum for innovation og bæredygtige initiativer. Investering i grøn omstilling er ikke kun en moralsk pligt, men også en nødvendighed.

Palle Thomsen
Administrerende direktør
Danske Byggecentre
Tlf: 45807877
pt@bdb.dk

1/12 2023