LCA
LCA
scroll
Det skal være mere attraktivt at bo på landet - Danmark skal være i balance, og det skal være attraktivt at bo og leve på landet, siger skatteminister Jeppe Bruus (S).

Det skal være mere attraktivt at bo på landet

Bred politisk aftale skal sørge for, at det bliver mere attraktivt at bo på landet. Forligskredsen har besluttet at øge trygheden i overgangen til de nye regler samt udvikle en ny kategori for naturejendomme

En samlet forligskreds (S, V, M, LA, K, RV, DF) på ejendomsområdet er enige om, at udviklingen på landet skal fremmes, og at det skal være mere attraktivt at bo i mindre bysamfund. De nye boligskatteregler bidrager med over 10 mia. kr. i skattelettelser fra 2024, som primært kommer boligejere i provinsen og på landet til gavn.

Som en del af overgangen til de nye boligskatteregler bliver overgangsordningen for de boligejere, der oplever, at deres bolig skifter kategori fra landbrug til ejerbolig nu endnu mere tryg og enkel.

- Det vil især være boligejere på landet og i provinsen, der får skattelettelser for 10 milliarder kroner, i forbindelse med at de nye boligskatteregler bliver implementeret. I forbindelse med overgangen til de nye regler sikrer vi samtidig, at overgangsordningen bliver mere tryg og enkel, så ejerne som udgangspunkt kan blive i deres nuværende kategori, indtil ejendommen bliver solgt. Det betyder, at man eksempelvis i langt højere grad end i dag vil kunne bygge om og sælge jord fra uden at falde ud af overgangsordningen, siger skatteminister Jeppe Bruus (S).

Overgangsordningen sikrer, at alle, hvis ejendom skifter kategori fra landbrug til ejerbolig – eller omvendt – kan fastholde den nuværende beskatning. Overgangsordningen bliver gjort enkel, så ejendomsejerne fremover kan renovere, bygge til, omlægge jord mv. og stadig være i overgangsordningen, så længe de bliver boende. Det er som udgangspunkt kun, hvis man sælger jord fra og kommer under 2 ha., man kan ryge ud af overgangsordningen.

Ny kategori for naturejendomme

Forligskredsen har besluttet, at der skal arbejdes med at finde en kategori for naturejendomme, så boligbeskatningen ikke står i vejen for dem, der gerne vil omlægge jord fra produktion til eksempelvis natur.

Derfor vil forligspartierne se på reglerne fremadrettet i form af et oplæg til ny kategori for naturejendomme.

- Vi er enige om, at der er behov for at se på reglerne fremadrettet. Derfor har jeg bedt Skatteministeriet lave et oplæg til ny kategori for naturejendomme, som kan behandles i forligskredsen, siger skatteministeren.

I forlængelse heraf er forligskredsen enige om, at kommunikationen til ejendomsejerne skal styrkes, herunder med en styrket vejledningsindsats om overgangsordningen.

- Politikerne har lyttet

Aftalen vækker stor glæde hos formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

- Jeg er glad for, at skatteministeren og forligskredsen har lyttet til kritikken fra Landdistrikternes Fællesråd, borgmestrene og de tusindvis af borgere, der forståeligt nok har været både frustrerede og bekymrede. Det er helt afgørende, at vi nu er et skridt nærmere en mere holdbar løsning, der betyder, at det fortsat er attraktivt at bo på landet og dyrke naturen, siger han.

Ændringerne kommer, efter at Landdistrikternes Fællesråd og 37 borgmestre har sendt et brev til blandt andet skatteministeren og Skatteudvalget. I brevet blev de vidtrækkende konsekvenser af omkategoriseringerne påpeget, ligesom borgmestrene og Fællesrådet opfordrede til, at der oprettes en ny kategori for naturejendomme.

Derfor er Steffen Damsgaard glad for at se, at en ny kategori for naturejendomme nu ser ud til at blive en realitet:

- Jeg er selvsagt tilfreds med, at forligskredsen har besluttet at bane vejen for en ny naturejendoms-kategori, som vi har foreslået sammen med 37 af landets borgmestre. Det er dog vigtigt, at ordningen bliver skruet sammen på en måde, så flest mulig af de ejendomme, der i dag kategoriseres som landbrug, får lov til at komme over i den nye kategori for naturejendomme, og at grundskylden får samme niveau som ved landbrugsejendomme, siger han.

Den forenklede overgangsordning foreslås at træde i kraft den 5. juni 2023. De berørte ejendomsejere vil modtage et brev fra Vurderingsstyrelsen om den udvidede overgangsordning.

-dc

6/6 2023