Aktuelle nyheder - Byggeri

Digital rapport giver hurtigt overblik over, hvor byggeaffaldet skal henPlatformen tager hensyn til, at affald kan være meget forskellig, ud fra hvor det skal afleveres.

Digital rapport giver hurtigt overblik over, hvor byggeaffaldet skal hen

Virkksomheden Junkbusters har udviklet en ny affaldsrapport, der kan beregne genanvendelsesgraden og CO2-aftrykket fra bygge- og erhvervsaffald

Del artiklen på

Rester af plastik, træ, papir og glas bliver dagligt kasseret hos virksomheder over hele landet, og der er tale om rigtig store mængder affald.

Med de store mængder affald følger nye og tidskrævende miljøkrav i affaldsdokumentationen for den enkelte virksomhed. For at lette den administrative byrde hos virksomheder i for eksempel produktionsindustrien eller indenfor byggeri og anlæg har affaldsvirksomheden Junkbusters netop lanceret en ny og forbedret version af deres digitale affaldsrapport.

Udviklingsarbejdet har taget det meste af 2022 og har krævet en del mere udviklingsarbejde, end der først var planlagt

– Nu kan virksomhederne få et hurtigt og transparant billede af, hvad der sker med affaldet, og samtidig slipper de for at grave sig gennem endeløse papirbunker for at få et fyldestgørende overblik, siger Steffen Rasmussen, der er stifter og administrerende direktør hos Junkbusters.

CO2-besparelser i fokus
Ifølge Junkbusters-direktøren er løbende overblik over især CO2-udledning de seneste par år blevet et vigtigt målepunkt for kunderne, og det faktum satte tidligt i processen sit præg på udviklingen af den nye affaldsrapport.

– Stort set alt, der rimer på bæredygtighed, måles i, hvor meget CO2 man sparer miljøet for. Den tendens har også sneget sig ind i virksomhedernes affaldshåndtering, og derfor var det helt oplagt og nødvendigt at tage denne funktion med i systemets opgradering, fortæller Steffen Rasmussen.

Den nye funktion i it-løsningen giver virksomheder et klart og opdateret billede af, hvor meget CO2 der produceres periodisk eller total set på mange forskellige parametre. Det kan for eksempel være per afhentning, per byggeplads, per affaldstype såvel per tidsperiode eller per ordre.

Rapporterne genereres blandt andet ud fra data som antal kørte kilometer, hvilken slags lastbil der anvendes, om den kører på gas eller diesel samt hvilket sorteringsanlæg, affaldet leveres til, da behandlingen af affald kan være meget forskellig ud fra hvor den afleveres.

Servicen er udviklet i samarbejde med firmaet, BeWo, som er eksperter på området for CO2- udledning.

- BeWo's ekspertise med GHG-protokoller og CO2 sammenlagt med vores viden om branchen og genanvendelse er mundet ud i et helt unikt og markedsledende rapporteringsværktøj, som ikke bare arbejder med gennemsnits betragtninger som alle andre løsninger i markedet, som jeg kender til, udtaler Steffen Rasmussen.

Data er nøglen
Affaldsrapporten fra Junkbusters kan tilgås via et dashboard, hvor kunderne for eksempel kan monitorere, hvor meget affald der er hentet fra hver enkel adresse, samt hvor meget der går til genanvendelse og nyttiggøres til energi og deponi.

– Vi hører fra mange af vores kunder, at de ikke blot bruger de tilgængelige oplysninger som dokumentation i deres ESG-rapporterer. Mange tager skridtet videre og bruger informationerne i både det strategiske arbejde og på et mere operationelt niveau i de enkelte teams. De benytter sig altså af muligheden for at træffe små og store beslutninger ud fra data og ikke ud fra deres egen mavefornemmelse, siger Steffen Rasmussen.

Han tilføjer, at Junkbusters allerede har stærke og veludbyggede samarbejder med landets bedste sorteringsanlæg, hvor op til 99 % af affaldet genanvendes eller nyttiggøres. Men trods dette er der stor forskel på behandlingen af affaldet på de enkelte anlæg, hvorfor der er behov for en rapportering, som tager højde for dette.

-dc

Læs mere om Byggeri

9/6 2023