Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Efterår med store udfordringer for byggebranchen(Foto: Jens Hemmel - Dansk Byggeri)

Efterår med store udfordringer for byggebranchen

Direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri peger på nyt byggebehandlingssystem, cirkulær økonomi og mangel på arbejdskraft, som de tre største udfordringer for byggeriet

Del artiklen på

Selv om efteråret står i energiforhandlingernes tegn, er der flere andre punkter, hvor byggesektoren er udfordret, og hvor der skal sættes ind. ’Det kan ikke vente’, mener direktør Michael H Nielsen fra Dansk Byggeri.

Han siger til BygTek, at det bliver et ’meget spændende og udfordrende efterår’, der primært sætter fokus på tre områder:

- Fra nytår skal vi implementere et nyt byggesagsbehandlingssystem, der flytter byggesagsbehandlingen fra det kommunale system til certificerede byggesagsbehandlere i et privat system. I den forbindelse får vi også et helt nyt bygningsreglement med en lang række vejledninger. Hele den måde, der byggesagsbehandles og dokumenteres - og i det hele taget bygningsreglementet - står over for en gennemgribende omstilling. Det giver udfordringer for både rådgivere, håndværksvirksomheder og byggematerialeleverandører, forklarer Michael H. Mielsen.

Anbefalinger
Den næste udfordring er arbejdet med ’cirkulær økonomi’, hvor regeringens rådgivende udvalg inden sommerferien afleverede en række anbefalinger med byggeriet i en central rolle:

- Der er vi i gang med at se på hvilken rolle, byggeriet skal spille. Hvordan skal vi producere vores byggematerialer? Hvilke byggematerialer skal produceres i fremtiden? Hvordan skal de bygges sammen, og hvad skal vi gøre ved dem, når de er udtjente? Det er emner, vi i byggeriet først for nylig er begyndt at kigge på og skal til at konkretisere, hvis regeringen følger nogle af de anbefalinger, det rådgivende udvalg kom med. Byggesektoren spiller en central rolle, fordi en tredjedel af alt affald i det danske samfund kommer fra byggeriet. Dermed er vi både en del af problemet, men så sandelig også en del af løsningen, siger Michael H. Nielsen.

Nye kompetencer
Han peger blandt andet på identifikation og håndtering af farlige stoffer, kildesortering af affald ved renovering og nedrivning, hvor nye kompetencer skal tilegnes i alle byggeriets led:

- Det er lige fra den lille håndværksmester til den professionelle nedriver og byggematerialeproducenter. Alle skal begynde at se i den retning siger Dansk Byggeris direktør.

Stop for lykkeridderne
Den tredje udfordring er at tiltrække og udvikle kompetent arbejdskraft til byggebranchen. Her henviser Michael H. Nielsen ikke mindst til, at der i øjeblikket er damp under kedlerne i byggesektoren:

- Vi skal undgå flaskehalsproblemer, så vi dels undgår unødigt lønpres, men også at få inkompetente aktører i branchen i form af lykkeriddere, der vil lave en hurtig forretning og efterlader byggebranchen med et dårligt ry. Vi har flere værktøjer i værktøjskassen, end vi havde i sidste højkonjunktur. Det gælder blandt andet et arbejdsmarked ud over det danske. Vi skal ikke bare ukritisk importere arbejdskraft fra alle mulige lande, men der er en arbejdskraftreserve, vi kan aktivere. Dertil kommer den arbejdskraftreserve af medarbejdere, som søgte over i andre erhverv, da krisen rasede. Vi kan forsøge at trække nogle af dem tilbage. Det skal blandt andet ske ved at sikre en mere stabil efterspørgsel i branchen, så der blive en varig beskæftigelse, slutter Dansk Byggeris direktør.
DanB

Læs mere om Byggeri

11/8 2017
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSokkelrenderSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder