LCA
LCA
scroll
Ejendomsmæglere er pessimistiske på boligmarkedets vegne

Ejendomsmæglere er pessimistiske på boligmarkedets vegne

De fleste danske ejendomsmæglere forventer prisfald på boligmarkedet det kommende år

Af Dan Bjerring

En undersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening viser, at et flertal af de adspurgte ejendomsmæglere forventer, at priserne på helårsboliger falder fra første kvartal 2023 til første kvartal 2024.

60 procent svarer, at de forventer, at de landsdækkende priser for enfamiliehuse og ejerlejligheder bliver lavere i perioden, mens 14 procent og 12 procent tror på højere boligpriser for enfamilieshuse og ejerlejligheder.

26 procent af ejendomsmæglerne mener, at priserne for enfamilieshuse vil være uændret i perioden, og 28 procent mener det samme for ejerlejligheder.

Ubekendte faktorer forude
Ifølge Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden,
hænger den pessimistiske vurdering sandsynligvis sammen med, at ubekendte faktorer som de nye boligskatter, renteniveauet samt løn- og beskæftigelsesudviklingen

Boligsidens tal viser i øvrigt en stille og rolig fremgang på boligmarkedet i foråret sammenlignet med vintermånederne – også hvad angår prisudviklingen.

For tre måneder siden forventede 74 procent af mæglerne, at priserne for enfamilieshuse ville falde i det kommende år.

En undersøgelse fra Boligøkonomisk Videnscenter viser, at 31 procent af de adspurgte danskere tror på, at boligpriserne vil stige det kommende år, mens 26 procent tror på faldende priser.

Mens størstedelen af ejendomsmæglerne forventer prisfald på markedet for helårsboliger, er sagen en anden, når det kommer til sommerhuse.

Her svarer et flertal nemlig, at de forventer, at priserne forbliver uændrede og holder niveauet fra første kvartal 2023 til første kvartal 2024.

8/6 2023