Aktuelle nyheder - Byggeri

Enhedslisten sat i skammekrogen på Københavns Rådhus

Enhedslisten sat i skammekrogen på Københavns Rådhus

Socialdemokratiet, De Konservative, SF, De Radikale, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om budgettet for 2024 og 2025 for Københavns Kommune

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Enhedslisten og Alternativet på Københavns Rådhus er, selv om Enhedslisten er det største parti i hovedstadskommunen, sat i skammekrogen, når det gælder indflydelse på de kommende to års budgetter i København. Dermed har Socialdemokratiet sagt ’tak for sidst’ til den yderste venstrefløj, der sidste år uden om Socialdemokraterne indgik budgetforlig med de borgerlige partier.

Budgetaftalen betyder blandt andet store investeringer i landets hovedstad på bygge- og anlægsområdet

Mere metro
Partierne er blandt andet enige om at prioritere mere metro og udbygning af infrastrukturen i København med 6.3 milliarder kroner frem mod 2035, og fokus øges på at prioritere klima og bæredygtighed i renovering af bygninger og ny infrastruktur.

Og så vendes tendensen mod færre til flere parkeringspladser, noget der ikke mindst er positivt for de mange mindre håndværksvirksomheder, der har deres marked i byen.

Der skal også bygges flere idrætshaller i forbindelse med skolerne der er planer om at udvide metroen, så borgere på hele Amager, Bispebjerg, Nordvest, Brønshøj-Husum og Valby også får glæde af den.

Nye boliger
Af aftaleteksten, der er på hele ti sider, fremgår det blandt andet, at partierne er enige om, at metrolinjen til Lynetteholm både skal betjene de nye byudviklingsområder, løse kapacitetsudfordringerne i metroen og dække eksisterende byområder på Amager, der i dag ikke er metrobetjent.

Samtidig sættes også Østre Ringvej, der skal virke som en ’trafikmæssig bypass’ for specielt den indre by, højt på listen over kommende anlægsopgaver.

Af den kommende kommuneplan, der sætter rammen for den fremtidige udvikling af København i de kommende år skal det fremgå, at der skal skabes bedre rammer for større familieboliger, ejerboliger og andelsboliger, ligesom kommuneplanen skal være med til at understøtte flere almene boliger, ejerboliger og andelsboliger.

Parkeringsforhold
Og så skal kommunens bygningsmasse sikres en bedre vedligeholdelse:

- Mange af kommunens bygninger bliver ikke tilstrækkeligt vedligeholdt. Der skal derfor igangsættes en samlet plan for vedligehold og energirenovering af kommunens ejendomsmasse med særlig fokus på byens kultur- og idrætstilbud samt dagtilbud, hedder det blandt andet.

Og partierne er enige om at igangsætte arbejdet med, hvad man kalder ’realistiske parkeringstiltag, der kan lette københavnernes hverdag’.

Der skal blandt andet udarbejdes følges op på ’erstatningsparkering’, så antallet af parkeringspladser fra budget 2023 går i nul.

Flere elbiler i byen, der parkerer gratis, besværliggør parkeringsforhold, ligesom de optager plads ved eksisterende ladestandere. Partierne er derfor enige om, at Der er brug for at understøtte mindre trængsel i København og mindske gennemkørende trafik:
- Hvis Folketinget beslutter at indføre et roadpricingsystem, skal indtægterne være til gavn for infrastruktur og investeringer i København, lyder det fra forligspartierne.

Læs mere om Byggeri

8/6 2023