bygma
bygma
scroll
EU's målsætning for forbedret bygningsmasse er ikke ambitiøs nokVi håber, at Danmark kan gå forrest og vise det gode eksempel på implementering, siger Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Industri. Foto: Sif Meincke.

EU's målsætning for forbedret bygningsmasse er ikke ambitiøs nok

EU-Parlamentet og medlemslandene har udformet et revideret bygningsdirektiv. Aftalen følger målsætningen om en forbedring af den europæiske bygningsmasse frem mod 2030 og 2050. Direktivet kunne godt være mere ambitiøst, mener DI

EU-Parlamentet og medlemslandene er blevet enige om udformningen af et revideret bygningsdirektiv. Med aftalen følger målsætningen om en forbedring af den europæiske bygningsmasse frem mod 2030 og 2050.

Aftalen om et nyt direktiv markerer samtidig en af de sidste afgørende dele af Kommissionens Fit for 55-pakke, der sigter mod at reducere drivhusgasser med mindst 55 % inden 2030.

Forhandlingerne har dog ikke været uden udfordringer:

- Bygningsdirektivet har været en lang, sej kamp og uden tvivl en af de sværeste love i EU's Green Deal. Jeg var gerne gået længere, men nu har vi et bygningsdirektiv med mere sol på bygningerne, færre fossile brændsler, og ikke mindst kigger vi landene over skulderen, så de implementerer, hvad vi har vedtaget.

- Kursen er sat mod klimaneutrale bygninger i 2050, siger MEP og medforhandler på bygningsdirektivet Morten Helveg (RENEW).

Aftalen indeholder rammer for, hvordan medlemsstaterne skal hente deres energioptimeringer.

Medlemslandene skal sikre, at beboelsesbygningerne reducerer det gennemsnitlige energiforbrug med 16 % i 2030 og med 20-22 % i 2035. 55 % af energireduktionen skal opnås gennem renovering af de bygninger, der klarer sig dårligst.

Når det gælder minimumsstandarder for energimæssig ydeevne (MEPS) i erhvervsbygninger, skal de ligge over de 16 %, der har den dårligste ydeevne inden 2030 og i 2033 over 26 %.

Som en del af aftalen følger en klausul om revision af direktivet igen i 2028.

- I DI havde vi gerne set et mere ambitiøst bygningsdirektiv, men det er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Vi er derfor også positive over, at direktivet skal genbesøges i 2028.

- Afgørende bliver nu implementering. Det er fint, at der er landet en aftale i Bruxelles, men det kræver national handlekraft fra medlemsstaterne nu, siger Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Industri, og fortsætter.

- Flere medlemsstater har allerede indikeret, at de ikke vil følge trop. Så vi håber, at Danmark kan gå forrest og vise det gode eksempel på implementering. Ved at gøre bygninger til helte i den grønne omstilling snarere end skurke kan vi bidrage til vores fælles mål om en mere bæredygtig fremtid, siger han.

-dc

8/12 2023