Aktuelle nyheder - Byggeri

 Fald i nybyggeri giver plads til energirenovering En bygnings energi- og ressourceforbrug vil i fremtiden i langt højere grad have indflydelse på en bygnings værdi. Derfor handler det netop om at værdisikre de aktiver, bygningen repræsenterer, lyder

Fald i nybyggeri giver plads til energirenovering

Nybyggeriet er faldende i Danmark, og samtidig indgås der flere grønne forlig på Christiansborg. Rådgiverne og den øvrige byggebranche bør derfor forberede sig på en ny bølge i byggeriet, som får fokus på energirenoveringer

Del artiklen på

Ifølge en konjunkturanalyse fra Dansk Byggeri vil beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen falde i 2020. Først og fremmest i anlægsbranchen, men også boligbyggeriet er på vej ned.

Byggeriet af nye huse, lejligheder og rækkehuse til private nåede toppen sidste år, og aktiviteten i det samlede nybyggeri holdes i år kun oppe af, at der er udsigt til at blive bygget væsentlig flere almene boliger.

I forbindelse med de politiske forlig på klimaområdet der forhandles netop nu, forventes det, at en kommende regering vil stille krav om at lave incitamenter for grøn omstilling og nedbringelse af energiforbruget i Danmark.

- Byggebranchen har over for regeringen igennem længere tid peget på det oplagte besparelsespotentiale i energirenovering, så vi forventer at den spåede nedgang i nybyggeriet, vil give plads til en større renoveringsbølge. Vel at mærke med stramme krav til et dokumenteret fald i energiforbruget og til de materialer der anvendes, siger Bo Riisbjerg Thomsen, udviklingskonsulent i Molio, som har udviklet Renoveringsuddannelsen, så fremtidige renoveringer både planlægges og udføres professionelt, bygningsejeren får udbytte af indsatsen og reduktionsmål kan indfries.

- I dag laver vi mange 'komfortrenoveringer', som reelt ikke sænker forbruget, men hæver komforten. Derfor er det ikke hvem som helst der kan kaste sig ud i energirenoveringer, siger Bo Riisbjerg Thomsen og tilføjer, at det kræver en helhedsindsats og kompetencer til at vurdere samspillet mellem flere forskellige indsatsområder, samt erfaring i at beregne det faktiske udbytte.

-los

Molio – Byggeriets Videnscenter
Molios formål er at bidrage til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne inden for byggeri, anlæg og drift til gavn for både erhverv og samfund ved at levere produkter og værktøjer, der fremmer udvikling, digitalisering og effektivisering.

Molio er en erhvervsdrivende fond, og drives kommercielt. Al driftsoverskud geninvesteres i ny- og videreudvikling af ydelser, service og værktøjer til byggeriets værdikæde, som branchens selv påvirker og efterspørger.

Læs mere om Byggeri

25/6 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.