left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Forskel på betaling af G-dage under coronakrisenBeskæftigelsesminister Peter Hummelgaard afviser en generel suspendering af G-dage under corona-krisen

Forskel på betaling af G-dage under coronakrisen

Dansk Arbejdsgiverforening har rettet henvendelse til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard med et ønske om en suspendering af G-dage ved ledighed.

Del artiklen på


Politik - Erhverv

Af Dan Bjerring
Christiansborg

DA bakker op om aftale om, at forbrug af dagpengeperioden i perioden fra 1. marts 2020 til 31. maj 2020 betragtes som såkaldt ’død periode’ og dermed ikke tæller med i lediges dagpengeanciennitet.

Forslaget om at suspendere virksomhedernes betaling af dagpengegodtgørelse (G-dage) i forbindelse med hjemsendelse og arbejdsfordeling er også positivt:

- DA finder dog, at suspensionen også burde omfatte afskedigelser. En del virksomheder bliver på grund af de aktuelle meget vanskelige vilkår nødt til at afskedige medarbejdere. Det er uhensigtsmæssigt at pålægge disse virksomheder en ekstraafgift,s krver Direktør Erik Simonsen fra DA.

Covid-19 er ikke force majeure
Peter Hummelgaard slår fast, at regeringen i en periode - hvor Danmark lukker næsten ned, og hvor både virksomheder og lønmodtagere har det svært - har et ’gennemgående fokus på, at hjælpe virksomhederne med at undgå afskedigelser’:

- Det er derfor, vi har lavet lønkompensationsordningerne. Det er samtidig også derfor, at den midlertidige suspendering alene omfatter G-dage ved arbejdsfordelinger og hjemsendelser. Her kan en virksomhed ikke undgå at betale G-dage grundet force majeure på grund af COVID-19, modsat eksempelvis ved virksomhedsstandsning eller lukning. Det er mit håb, at vi med dettte forslag stiller virksomhederne bedre, økonomisk såvel som administrativt, ligesom a-kassernes administration også mindskes, lyder det fra ministeren.

Mange initiativer
Han understreger videre, at regeringen har sat mange initiativer i søen for at sikre, at virksomheder kommer bedst muligt i gennem krisen, og at færrest mulige mister deres arbejde:

- Nu ser vi frem til at følge, hvordan initiativerne udvikler sig, forklarer Peter Hummelgaard.
Af et notat fra Beskæftigelsesministeriet fremgår det, at der i en normal konjunktursituation er arbejdsgiverbetalte G-dage i størrelsesordenen 220 millioner kroner årligt:

- I forslaget om at suspendere G-dagene i forbindelse med arbejdsfordelinger og hjemsendelser i perioden 25. marts til 31. maj 2020 skønnes det med betydelig usikkerhed at spare arbejdsgiverne for en udgift på cirka 80 millioner kroner, hvilket indebærer offentlige merudgifter for cirka 75 millioner kroner, oplyser beskæftigelsesministeren.

Flere på arbejdsdeling
Det bemærkes desuden, at den økonomiske konsekvens af COVID-19 situationen forventes at indebære, at langt flere etablerer arbejdsfordelingsordninger og hjemsender medarbejdere.

Samtidig peges der på, at suspendering af G-dagene i ½ år vil give arbejdsgiverne en besparelse på cirka 109 millioner kroner og en modsvarende offentlig merudgift til dagpenge på cirka 106 millioner kroner.

Læs mere om Byggeri

26/3 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.