bygma
bygma
scroll
Fra DGNB til ESG - sådan gør du- Implementeringen af den nye lovgivning fra EU står på skuldrende af alt det, vi som branche har kæmpet for at blive dygtige til de sidste mange år, siger Sisse Norman Canguilhem.

Fra DGNB til ESG - sådan gør du

Rådet for Bæredygtigt Byggeri vil med ny guide gøre det lettere at arbejde med ESG i bygge- og ejendomsbranchen

Der er i disse år et stærkt stigende fokus på ESG-rapportering – også i bygge- og ejendomsbranchen. Særligt har en række direktiver og forordninger fra EU sat skub i arbejdet med bæredygtighedsrapportering.

Rapporteringen er en ressourcetung proces, og derfor udgiver Rådet for Bæredygtigt Byggeri nu en gratis guide til, hvordan bygningsejerne får oversat eksisterende data fra DGNB-certificering og taksonomi-verificering til ESG-rapportering.

- ESG-rapportering er en vigtig accelerator i udviklingen mod en bæredygtig fremtid, og selvom ESG-rapportering er kompliceret, skal virksomhederne hurtigst muligt have det ind på rygraden og komme videre til de reelle bæredygtighedstiltag.

- Vores værktøj skal hjælpe til at gøre dele af data til ESG-rapportering nemt tilgængelig for virksomhederne, udtaler Sisse Norman Canguilhem direktør for partnerskaber og strategisk udvikling, Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Rapportering skal være lettest mulig
Der er stor forskel på, hvor den danske bygge- og ejendomsbranche er henne i arbejdet med ESG-rapportering. Men uanset hvor langt en virksomhed er, er det vigtigt for virksomheden at få overblik over, hvilke data den i forvejen ligger inde med.

Arbejder virksomheden med DGNB eller EU-taksonomi, ligger der allerede en lang række data, som kan overføres direkte i ESG-rapporteringen.

Den nye ESG-guide hjælper med at identificere de datapunkter i DGNB-certificeringerne og taksonomi-verificeringerne, som er relevante i ESG-rapporteringen.

I første omgang omfatter guiden de overordnede kategorier fra European Sustainability Reporting Standards (ESRS), der ligger under Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) samt en række generiske ESG-kategorier.

- Der er ingen grund til at bruge ressourcer på at indsamle de samme data flere gange, når vi kan bruge data fra DGNB-certificeringen som input til dele af CSRD-rapporteringen.

- Den nye guide vil kunne anvendes på certificerede ejendomme, så det vil være relevant for den del af vores portefølje. Datakvaliteten fra certificeringsprocessen er høj, og det er en klar fordel. Jeg ser frem til at nærstudere guiden, siger Peter Hebin Bruun, Chef for ESG hos ATP Ejendomme.

Mange års øvelse
Heldigvis er dokumentation af bæredygtighedstiltag ikke nyt for byggeriet. Med udgangspunkt i certificeringen DGNB, som benyttes af ca. 40 % af store byggerier i Danmark, har branchen gennem et årti opbygget stor erfaring med at samle data og dokumentation for bygninger.

Bygge-og ejendomsbranchen er vant til at dokumentere alt fra klimapåvirkning og skadelig kemi til universelt design og borgerinddragelse.

Det er et unikt udgangspunkt, som stiller den dansk bygge- og ejendomsbranche godt, når ESG-rapportering i stigende grad bliver et konkurrenceparameter. Flere banker giver allerede i dag fordele, hvis virksomheder kan fremvise gode ESG-rapporter.

Eksempelvis giver en DGNB Guld-certificering adgang til grøn finansiering hos flere store danske banker, som beskrevet i bankernes Green Bonds Frameworks.

Derfor stiller bygherrer også krav ned gennem værdikæden om, at der kan leveres den nødvendige data og dokumentation.

- Vi skal sørge for at bruge de erfaringer og den data, vi har i forvejen. Hvis kortene spilles rigtigt, kan dette veksles til en grøn konkurrencefordel. Det kræver, at branchen står sammen om selve rapporteringen, og i stedet konkurrerer på at få de grønneste tal, siger Sisse Norman Canguilhem.

-dc

8/12 2023