Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

FRI byder ABR 18 velkommen

Den nye ABR 18 vil bidrage til styrkelse af byggeriets produktivitet og skabe bedre klarhed om rammerne for rådgivende ingeniørvirksomheder, mener FRI

Del artiklen på

Det nye aftalegrundlag for rådgiverydelser i tilknytning til byggeri, infrastruktur og teknisk rådgivning, ABR 18, er netop blevet offentliggjort i form af en betænkning på 480 sider. Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har bidraget til arbejdet med det nye aftalegrundlag og byder de nye rammer velkomne. De vil bidrage til at styrke byggeriets produktivitet og skabe bedre klarhed om rammerne for det arbejde, som udføres af de rådgivende ingeniørvirksomheder, lyder det fra foreningen:

- ABR 18 er et helt nyt aftalegrundlag, og de rådgivende ingeniørvirksomheders rolle og funktion ændres markant i forhold til det hidtidige aftalegrundlag, udtaler FRI's direktør, Henrik Garver, og fortsætter:

- ABR 18 bærer præg af, at det er de store offentlige bygherrer, der har siddet rundt om bordet, og deres fokus har været på at sikre, at budgetter bliver overholdt snarere end at skabe et aftalegrundlag, der danner et godt fundament for et tillidsbaseret samarbejde. I ABR 18 går vi som rådgivere fra at være bygherrens tillidsmand til at være leverandør. Det er ærgerligt, men det giver også den rådgivende ingeniørbranche nye muligheder. Og det er ikke i sig selv en ny udvikling, men en tendens der har været i markedet i lang tid.

Med den nye ABR 18 bliver det ifølge Henrik Garver også en formaliseret del af de rådgivende ingeniørers aftaledokumenter, som rådgiver betyder det, at de skal anlægge et nyt mind-set, og at der er klarhed i forhold til nye måder at samarbejde på:

- Samlet set hilser vi det nye aftalesæt velkommen. Det giver klarhed, det er balanceret, og det er min forventning, at det samlet set - for både bygherrer og rådgivere - vil være med til at skabe et godt fremtidigt samarbejde med fokus på resultatet. Med ABR 18 får vi et langt bedre grundlag for at skabe den rigtige forventningsafstemning i et projekt fra day one. Og det er er centralt for et godt resultat for alle parter, siger FRI's direktør.

To udeståender
Det har taget tre år, 80 forhandlingsmøder og endnu mere arbejde i kulissen at få det nye AB-system på plads. Betænkningen på de 480 sider omfatter netop hele AB-systemet: AB 18, ABT 18, ABR 18, ABR-F(orenklet), bemærkninger samt fire annekser om projektudvikling, incitamenter, driftskrav og projektoptimering. Parallelt med, at det nye AB-system er på plads, vil FRI og Danske Arkitektvirksomheder i næste uge lancere den nye ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab.

Henrik Garver peger på to udeståender:

- For mig at se, er der to store udfordringer tilbage. For det første er bygherrerne indstillet på at følge de nye aftaler uden fravigelser ud over de, der ligger inden for rammen af ABR?  Det vil være en af de centrale agendaer for FRI i de kommende år, og derfor er det godt at se, at Bygherreforeningen i deres nyeste anbefalinger om 'Spild og værdi i byggeprocessen' henstiller til, at ABR 18 følges. For det andet: Kan de rådgivende ingeniørvirksomheder, vores medlemmer, nå at omstille sig? I FRI gør vi alt, hvad vi kan for, at de er klar, og her står vores egen kursusaktivitet helt centralt. Derfor ruller vi uddannelsestilbud ud til alle FRI virksomheder fra næste uge og fortsætter efter sommerferien.

-kj

Læs mere om Byggeri

22/6 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder