Aktuelle nyheder - Byggeri

FRI: Fuld stop i boligbyggerietAdm. direktør i FRI, Henrik Garver. Foto: Henrik Eskildsen.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Del artiklen på

Samfund - økonomi

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, udarbejder to gange årligt en konjunkturmåling baseret på medlemsvirksomhedernes forventninger til fremtiden. Den nye måling pr. oktober 2019 viser, at udsigterne for FRI-virksomhederne vest og øst for Storebælt på flere nøgletal har ændret sig markant. Det mest synlige skifte er en opbremsning i væksten i både Vest- og Østdanmark. Forventningerne til den fremtidige ordrebeholdning er nedjusteret markant, samtidig med at den aktuelle ordrebog er blevet tyndere. For de kommende seks måneder forventer virksomhederne i Vestdanmark, at den nuværende situation fastholdes. Blandt virksomhederne i Østdanmark forventer ca. 40 % at se flere ordrer over de kommende seks måneder.

Markedsudviklingen siden april 2019 er overordnet ens i Øst- og Vestdanmark, men varierer dog inden for enkelte sektorer. Ordreudviklingen for boligbyggeri er markant negativ i hele landet, og tilsvarende er der tilbagegang indenfor energi. I erhvervsbyggeriet har branchen en styrket ordrebog på begge sider af Storebælt. Men hvor 40 % af virksomhederne i Vestdanmark oplever en fremgang i opgaver indenfor miljø, ses der i Østdanmark kun en svag fremgang i miljøopgaver, men til gengæld en markant fremgang indenfor offentligt byggeri.
 
- Den nye konjunkturmåling viser, at den vækst, vi så ved den seneste måling i april i år, er afløst af en generel opbremsning hos rådgiver- og ingeniørvirksomhederne især vest for Storebælt. Boligbyggeriet har ramt 'fuld stop' i hele landet, ligesom ordrebeholdningen indenfor energi er negativ. De fleste øvrige sektorer viser dog fremgang. Det gælder ikke mindst erhvervsbyggeri, offentligt byggeri samt opgaver indenfor miljø - sidstnævnte især i Vestdanmark. Indenfor eksporten af rådgiverydelser ser vi lige nu en stor forskel på øst og vest. Hvor virksomhederne i vest har en tilbagegang i ordrebøgerne, er der markant fremgang i øst. Men selvom det ser dramatisk ud, så er vi ikke lige nu i en situation, hvor der er opbremsning i alle sektorer. Dermed kan situationen ikke sammenlignes med årene op mod finanskrisen, siger adm. direktør i FRI, Henrik Garver.

Stadig brug for arbejdskraft
Direktøren perspektiverer konjunktursituationen med sine betragtninger om de mere generelle trends i undersøgelsen:

- Den opbremsning, vi ser på boligbyggeriet, kan ikke undgå at påvirke rådgiver- og ingeniørvirksomhederne. Vi kan se, at forventningen til årets bundlinje er markant reduceret, og lige nu sigter vi hen mod den ringeste indtjening i mere end fem år. Samtidig er der langt færre virksomheder, der melder om mangel på ingeniører og kvalificerede medarbejdere, men dette er dog fortsat en kæmpe udfordring. Vi er blot gået fra en situation, hvor næsten 100 % af branchens virksomheder manglede medarbejdere til, at det 'blot' er 59 % af virksomhederne. Dette er fortsat et kritisk højt tal, og regeringen bør derfor arbejde for at gøre det lettere at tiltrække de medarbejdere, vi mangler fra udlandet samt sikre at universiteterne har vilkår, så de på sigt kan uddanne flere kandidater.

-kj

Læs mere om Byggeri

18/10 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.