Aktuelle nyheder - Byggeri

Færre kommunale byggeprojekter Kommunernes investeringer 2019-2022.

Færre kommunale byggeprojekter

De danske kommuner har planlagt og budgetteret med byggeprojekter for 73 mia. kr. fordelt på 5914 projekter frem mod udgangen af 2022

Del artiklen på

Byggefakta har netop udgivet den årlige rapport 'Kommunernes Investeringer 2019-2022', som giver overblik over samtlige 98 kommuners væsentligste bygge- og anlægsinvesteringer de kommende fire år. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med kommunernes forvaltninger med udgangspunkt i investeringsoversigterne fra Budget 2019.

De danske kommuner har planlagt og budgetteret med byggeprojekter for 73 mia. kr. fordelt på 5914 projekter fra 2019 til 2022. Det er en mindre tilbagegang på knap 500 mio. kr. sammenlignet med opgørelsen fra sidste års rapport.

- Hvor byggeaktiviteten hos kommunerne var ekstraordinær høj i 2018 (med planlagte projekter for 22,2 mia. kr.), oplever vi et kraftigt dyk i aktiviteten i 2019. Kommunerne har flere større projekter i pipelinen, og der tegner sig en kraftig stigning i 2020. Det er dog forbundet med nogen usikkerhed, da en del af projekterne, som forventes igangsat i 2020, først får den endelige finansiering ifm. budgetforhandlingerne til efteråret, fortæller adm. direktør Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta.

Midt- og Nordjylland går frem
Det er især kommunerne i Region Nordjylland, der går frem og øger byggeaktiviteten de kommende år. Regionens kommuner har planlagt projekter for 5,7 mia. kr., hvilket er en fremgang på 16 % sammenlignet med sidste års opgørelse. Kommunerne i Nordjylland ligger på trods af fremgangen fortsat generelt lavere end kommunerne i de øvrige regioner.

Kommunerne i Region Midtjylland har også flere projekter i pipelinen med planlagte byggerier for 17,6 mia. kr., hvilket ligeledes er en fremgang. Kommunerne i de øvrige regioner ligger på et stabilt investeringsniveau dog med en mindre tilbagegang i projekternes samlede beløb sammenlignet med sidste år.

- På trods af at kommunerne i Region Hovedstaden investerer mindre end sidste år, ser vi fortsat en klar tendens, der viser, at kommunerne i gennemsnit investerer væsentligt mere end landets øvrige regioner. I regionen bliver der igangsat 1773 byggeprojekter, der tilsammen udgør 28,3 mia. kr., hvilket i gennemsnit svarer til projekter for 15.409 kr. per indbygger i regionen. Det er godt og vel 22 % mere end landsgennemsnittet, tilføjer direktøren fra Byggefakta.

Stor forskel på brug af penge
Det er især anlægsarbejde og projekter indenfor børne- og ungeområdet, der fylder blandt de kommunale projekter. Der er planlagt anlægsprojekter for 26,1 mia. kr. de kommende fire år, hvilket er en tilbagegang på knap fire procent sammenlignet med sidste år. Anlægsprojekterne udgør hele 36 % af alle byggeprojekter frem til udgangen af 2022.

- Ud over kommunernes investeringer i vedligeholdelse af veje og cykelstier udgør klimasikring en væsentlig del af investeringerne på anlægsområdet i flere af landets kommuner. Derudover investerer kommunerne 21 mia. kr. i børne- og ungeområdet, som dermed udgør 29 % af de planlagte kommunale projekter. Det er især opførelse og renovering af skoler og daginstitutioner, der vejer tungt indenfor dette område, uddyber Thomas Bejer-Andersen og tilføjer:

- Der er stor forskel på, hvordan kommunerne bruger pengene. I kommunerne i Region Syddanmark udgør anlægsprojekter langt den største del af de planlagte projekter. Investeringerne er helt anderledes i Region Hovedstadens kommuner, hvor det er projekter inden for børne- og ungeområdet, der udgør den største del af projekterne.

-kj

Læs mere om Byggeri

20/6 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.