Aktuelle nyheder - Byggeri

Går sammen om høringssvar: Erhvervslivets retssikkerhed er truetDet er Danske Arkitektvirksomheder, DI, Forsikring og Pension, Danske Rederier, FRI, Landbrug og Fødevarer, Dansk Erhverv, SMV Danmark og Tekniq, der står bag det kritiske høringssvar.

Går sammen om høringssvar: Erhvervslivets retssikkerhed er truet

Et forslag om ændring af Konkurrenceloven vil give en række beføjelser til myndighederne uden om det sædvanlige retslige system. Det vil være til skade for erhvervslivets retssikkerhed, skriver en række organisationer i et høringssvar

Del artiklen på

Erhverv

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 24. september 2020 sendt udkast til ændring af konkurrenceloven i høring med høringsfrist den 26. oktober 2020. Det fremgår af udkastet, at lovændringerne vil træde i kraft den 4. februar 2021.

På den baggrund er Danske Arkitektvirksomheder, DI, Forsikring og Pension, Danske Rederier, FRI, Landbrug og Fødevarer, Dansk Erhverv, SMV Danmark og Tekniq gået sammen om et fælles høringssvar om ændring af konkurrenceloven.

Lovforslaget indfører en række beføjelser til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen uden om det sædvanlige retslige system til skade for erhvervslivets retssikkerhed. Organisationerne forholder sig i høringssvaret meget kritisk til de foreslåede ændringer. Flere elementer i lovforslaget er baseret på EU-regler.

Lovforslaget indeholder bl.a. følgende elementer:
- Lovforslaget indfører i sin nuværende form mulighed for at pålægge civile bøder i konkurrencesager udenom det eksisterende strafferetslige system.
- Derudover vil der blive indført nye muligheder for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser af konkurrencesager, f.eks. mulighed for at indkalde til interviews, udstede effektive tvangsbøder og under visse betingelser foretage kontrolundersøgelser i private hjem med retskendelse.
- Lovudkastet vil også give mulighed for at rette et bødekrav mod moderselskaber eller økonomiske efterfølgere.
- Lovudkastet vil også give mulighed for, at EU-landene kan bistå hinanden med at inddrive bøder, hvis aktiver tilhørende en virksomhed, der er blevet pålagt en bøde i ét EU-land, befinder sig i et andet EU-land.
- For at undgå at have to forskellige bødesystemer i forhold til virksomheder foreslås det således, at bøder til virksomheder for alle overtrædelser af konkurrenceloven fremover skal være civile.

Organisationerne bag høringssvaret understreger, at de støtter op om effektive konkurrenceregler og en effektiv håndhævelse af disse, men at de finder, at den nuværende og gældende konkurrencelov både indeholder effektive regler og tillige fuldt ud sikrer en effektiv håndhævelse af disse samt at den tilgodeser virksomhedernes retssikkerhed.

Det sidste er desværre ikke tilfældet med de lovforslag der er lagt frem, vurderer medunderskriverne, der derfor har ønsket at pointeret dette overfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Høringssvaret kan læses i sin fulde længde nederst på siden her.

-los


Læs mere om Byggeri

29/10 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.