Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Høj aktivitet uden løneksplosion i malerfagetDirektør Ole Draborg er ved at undersøge, om manglende arbejdskraft betyder stigende lønpres i malerfaget

Høj aktivitet uden løneksplosion i malerfaget

Problemerne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft er stigende i malerbranchen, men det har endnu ikke medført nævneværdigt stigende lønpres

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Danske Malermestres seneste konjunkturanalyse viser, at fremgangen i malerfaget er fortsat i 2018 med en positiv vækst i 47 procent af de deltagende malervirksomheder, mens kun 11procent har haft nedgang i omsætningen.

- Det er ganske højt, men dog en anelse lavere end i 2. halvår 2017, men forventningerne til 2. halvår 2018 er fortsat meget positive, idet hele 44 procent forventer fremgang i omsætningen, mens kun seks procent forventer en tilbagegang, fortæller direktør Ole Draborg fra Danske Malermestre til BygTek.

Fremgangen ligger pænt fordelt, men ikke mindst private husstande skæpper godt i kassen:

- Det hænger dels sammen med både BoligJobordningen for udvendigt malerarbejde og en økonomisk fremgang generelt.

Siger nej til opgaver
Malerfagets ledighed har i begyndelsen af i år ligget markant under ledigheden i 2017, hvilket formentlig skyldes det gode vejr. Der var i midten af maj 304 fuldtidsledige malere i Byggefagenes Arbejdsløshedskasse - 183 færre end i måneden før.

Men det høje aktivitetsniveau har også medført problemer med at anskaffe den nødvendige faglige arbejdskraft. 82 procent af de medvirkende virksomheder har haft behov for at ansætte malersvende inden for de sidste tre måneder, men problemerne med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft har betydet, at flere end halvdelen af virksomhederne har måttet sige nej til opgaver, de er blevet tilbudt.

Ansæt flere lærlinge
Ole Draborg erkender, at den manglende kvalificerede arbejdskraft også falder tilbage på virksomhederne selv:

- Der er ikke uddannet nok lærlinge, men vi har gang i en elevkampagne for at tiltrække flere elever til malerfaget. Dels har virksomhederne behov for at uddanne elever, men der er også behov for, at vi kan få det nødvendige antal unge mennesker, som ønsker malerfaget. Det har det knebet med. Derfor viser vores kampagne, at der dels er gode fremtidsmuligheder og udfordringer i malerfager og dels en fornuftig økonomi, siger Ole Draborg.

Halvdelen er kvinder
Malerfaget er i modsætning til de fleste andre håndværk i den positive situation, at man også tiltrækker mange unge kvinder:

- Den situation, hvor cirka halvdelen af eleverne er kvinder, har vi haft i mange år, men den kilde er efterhånden udtømt. Der har de andre håndværksfag et enormt uudnyttet potentiale. Men vi har et problem med at fastholde kvinderne efter uddannelsen. Det skyldes dels, at det er et fysisk krævende fag, men også at kvinderne får børn. Der er dog meget få kvinder på 40 – 45 år tilbage i malerbranchen. Derfor må vi gøre mere brug af automatisering omkring blandt andet slæbearbejdet, mener Danske Malermestres direktør.

Bruger ikke Jobcentret
Når virksomhederne søger nye medarbejdere, viser konjunkturanalysen, at det sker fortrinsvis ved ’mund-til-mund’ metoden:

- Man spørger de svende, man allerede har i virksomheden, om de kender nogen, som er gode og de kan stå inde for. Det er nok en af de bedste måder at få et godt personale. Det er langt de færreste, der sætter en annonce i de lokale aviser eller spørger Jobcentret, siger Ole Draborg.

Han indrømmer, at det på længere sigt kan give pres på lønningerne, men der er endnu ikke noget voldsomt lønpres i malerfager.


Læs mere om Byggeri

17/8 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder