Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Huller i lovgivning om tvungen skiltning på byggepladser og varebilerSkatteminister Karsten Lauritzen har ingen planer om at hæve bødeniveauet for manglende skiltning

Huller i lovgivning om tvungen skiltning på byggepladser og varebiler

Af en række svar til Rejsearbejdere.dk fremgår det blandt andet at udenlandske varevogne ikke må pålægges krav om tydelig identitetsangivelse

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Rejsearbejdere.dk har i en henvendelse til Folketingets Skatteudvalg og skatteminister Karsten Lauritzen foreslået en række lovændringer i forhold til indsatsen mod sort arbejde.

De foreslår blandt andet, at bøden for manglende skiltning ved byggepladser hæves fra 5.000 kroner til 10.000 kroner i førstegangstilfælde, ligesom de noterer, at det ikke er et krav at sætte skilte op i vinduet i underste etage ved renovering af en ejendom eller lejligheder.

Sidst, men ikke mindst, foreslår Rejsearbejdere.dk, at beløbsgrænsen på 50.000 kroner for, hvornår kravet om skiltning indtræder, bør halveres.

Passende sanktion
Ministeren slår fast, at der ’ikke er aktuelle planer om at hæve bødeniveauet for manglende skiltning ved byggepladser’:

- Et bødeniveau på 5.000 kroner i førstegangstilfælde, som svarer til bødeniveauet for manglende skiltning på biler, vurderes at være en passende sanktion. Som udgangspunkt skal der opsættes skilte, hvoraf det fremgår, hvilken virksomhed, der udfører arbejde på en byggeplads. Det gælder ved alle byggepladser, hvor der foretages nybyggeri, reparation, modernisering, ombygning eller lignende vedrørende fast ejendom, meddeler Karsten Lauritzen.

Fritaget for skiltning
Efter de gældende regler er byggepladser vedrørende etagebyggeri i tæt bebyggede områder fritaget for skiltning:

- Reglerne er udformet under hensyntagen til de praktiske forhold. Derfor er der visse undtagelser fra kravet om skiltning. Når etagebyggeri i tæt bebyggede områder er fritaget fra skiltning hænger det sammen med, at det ofte vil være praktisk umuligt at foretage skiltning på en sådan type byggeplads, lyder forklaringen.

Svarer til momsgrænsen
Beløbsgrænsen på 50.000 kroner svarer ifølge ministeren til registreringsgrænsen for moms:

- Ved en grænse på 50.000 kroner vil der således være tale om momspligtig aktivitet og om aktivitet af en vis størrelse og omfang. Samtidig sikres det, at de virksomheder, som vil være omfattet af kravet om skiltning, vil kunne få momsmæssigt fradrag for omkostningerne til anskaffelsen af skiltene. Der er således ikke aktuelle planer om at ændre den gældende beløbsgrænse, slutter skatteministeren.

Han bemærker i øvrigt bemærker, at en firmaejer ikke er forpligtet til at skilte i relation til egen aktivitet på eget byggeri.

Problemer med udenlandske varevogne
Rejsearbejdere.dk henviser desuden til, at udenlandske firmabiler ikke skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nr:

- Hverken Skatteforvaltningen eller private borgere må gå ind på privat grund for at undersøge, om udenlandske firmabiler har et skilt liggende synligt i bilens forrude med dokumentation for, at virksomheden er registreret i RUT-registeret, når bilen er parkeret i skjul. Danske biler indregistreret på papegøjeplader bør omfattes af kravet om at være forsynet med navn eller logo samt cvr-nr, mener Rejsearbejdere.dk.

Udenlandske biler må ikke pålægges identificeringskrav
Men ifølge skatteministeren kan udenlandske firmabiler ’desværre ikke pålægges krav om, at bilen skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo’.

- Den type biler er i stedet omfattet af et krav om, at der synligt i bilens forrude skal anbringes dokumentation for, at virksomheden er registreret i RUT-registeret. Det vurderes, at en oplysning om, hvorvidt virksomheden er registreret i RUT-registeret er tilstrækkeligt til at kunne identificere den pågældende virksomhed, mener skatteministeren.

Når danske biler indregistreret på papegøjeplader ikke skal være forsynet med navn eller logo samt cvr-nr., skal det ses i sammenhæng med, at biler på papegøjeplader må anvendes til privat kørsel, en anvendelse der samtidigt betales en særlig privatbenyttelsesafgift for

Læs mere om Byggeri

16/11 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder