Aktuelle nyheder - Byggeri

Hvor ligger de største udfordringer i bæredygtigt byggeri?Det er ambiitionen, at den viden og de data, der bliver indsamlet gennem undersøgelsen, skal komme hele branchen til gode. Foto: Jonathan Grevsen.

Hvor ligger de største udfordringer i bæredygtigt byggeri?

En ny undersøgelse tager temperaturen på udfordringerne og arbejdet med bæredygtighed. Resultaterne skal udpege de områder, hvor der er behov for at sætte ind i de kommende år

Del artiklen på

At indfri potentialet i byggeriets bidrag til den grønne omstilling kræver, at alle byggeriets parter er klædt på til arbejdet. Det kræver også, at byggeprocessen tilrettelægges på en måde, der understøtter bæredygtige ambitioner og målsætninger fra start til slut i det enkelte projekt.

Det mener Værdibyg og Build, der har taget initiativ til en undersøgelse om den bæredygtige byggeproces. Undersøgelsen skal kortlægge, hvor langt branchen er nået på vejen mod den grønne omstilling på nuværende tidspunkt.

Seniorprojektleder i Værdibyg, Stephan Sander, forklarer, at en stor del af barriererne for den grønne omstilling af byggeriet opstår, fordi bæredygtighed udfordrer byggeprocessen. Nogle af branchens parter er langt med dele af processerne – men det er ikke alle, der er lige langt – og modenhedsniveauet varierer på de forskellige dele af den bæredygtige byggeproces.

- I Værdibyg har vi længe arbejdet på at forstå og understøtte den bæredygtige byggeproces, altså alle de steder i byggeprocessen hvor vi skal gøre tingene lidt anderledes, når vi arbejder med bæredygtighed. Undersøgelsen er en slags helbredstjek på den bæredygtige byggeproces, så vi kan se, hvor det går godt, og hvor der er brug for, at vidensinstitutioner og brancheinitiativer sætter ind med at samle og formidle viden og best practice, sigerStephan Sander.

Den viden og de data, der bliver indsamlet gennem undersøgelsen, kommer ikke bare til at ligge og samle støv. Det skal komme hele branchen til gode gennem en mere målrettet formidlingsindsats, forklarer seniorforsker Stefan Christoffer Gottlieb fra Build.

- Der er flere andre aktører, der får kendskab til undersøgelsens resultater. Vi forventer eksempelvis, at virksomheder og brancheorganisationer vil kunne bruge indsigterne til at spejle egne indsatser i. De detaljerede analyser, som vi gennemfører, vil også danne grundlag for udpegning af problem- og indsatsområder, som fremtidige politiske tiltag med fordel vil kunne adressere.

- Det er nemlig vigtigt, at vi får alle niveauer i branchen klædt på til at kunne håndtere centrale punkter i byggeprocessen bedst muligt for at understøtte målsætningerne om bæredygtighed, siger Stefan Gottlieb.

Undersøgelsen kan besvares ved at klikke her. 

-dc

Læs mere om Byggeri

6/6 2023