Aktuelle nyheder - Byggeri

INVITATION: til temadag om cirkulær økonomi i byggerietErhvervsbyggeriet Alliander i Holland er et eksempel på cirkulært byggeri. Bl.a. kan den usædvanlige tagkonstruktion let demonteres og genanvendes (Foto: turntoo).

INVITATION: til temadag om cirkulær økonomi i byggeriet

Hvordan kan vi bygge og byudvikle mere bæredygtigt med cirkulær økonomi som grundprincip? Det spørgsmål stiller en temadag i Kolding skarpt på den 27. november

Del artiklen på

Byggebranchen er den branche, der producerer mest affald. Helt konkret 4 mio. tons affald om året. Det belaster miljøet og udnytter ikke ressourcerne hensigtsmæssigt, når mursten, vinduer, tagsten og andre byggematerialer ender på genbrugspladsen.

Den problemstilling er velkendt og flere og flere får øjnene op for det store potentiale, der ligger i at genanvende byggematerialer og tænke cirkulært. I Kolding har byrådet besluttet, at Kommunen skal være cirkulær økonomi-kommune og har udpeget det ambitiøse byudviklingsprojekt Marina City som eksempelområde for cirkulær økonomi inden for byggeri og anlæg.

Alle er velkommen
Kommunen er i gang med at omsætte ambitionerne til praksis og inviterer alle interesserede til en temadag, der sætter fokus på, hvordan cirkulær økonomi kan kombineres med byggeri og byudvikling. Det fortæller projektleder for Marina City Torben Gade:

- Hvad vil begrebet cirkulær økonomi konkret sige for beslutningerne i planlægnings- og anlægsfaserne? Hvor langt er vi? Hvad findes der af gode eksempler? Hvad betyder cirkulær økonomi for erhvervslivet? Hvilke forretningsmodeller skal bringes i spil? Det er nogle af de spørgsmål vi gerne vil belyse på temadagen.
Frontløbere fra Holland og Danmark på talerstolen

Frontløbere taler ud
Kommunen har sammen med en række samarbejdspartnere inviteret en række frontløbere indenfor området fra Holland og Danmark, som vil udfolde, perspektivere og konkretisere cirkulær økonomi i forbindelse med byggeri og byudvikling. Key note speakeren er Sabine Oberhuber fra ’turntoo’ (NL), som er et af verdens førende konsulentfirmaer inden for udvikling af cirkulær økonomi og nye forretningsmodeller. Sabine Oberhuber er bl.a. medforfatter til bogen Material Matters.

-jhn

Fakta:

Temadagen bliver holdt den 27. november 2018 kl. 9.30 til ca. 17.30 på KUC Kolding Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding. Det koster 750 kr. + moms at deltage, som dækker deltagergebyr og fuld forplejning på dagen.

Vil du deltage i temadagen, skal du tilmelde dig her senest 21. november 2018.

Temadagen er tilrettelagt af Kolding Kommune og FBBB, Foreningen
Bæredygtige Byer og Bygninger. Arrangementet udbydes i samarbejde med AA, IDA Byg, Business Kolding, Trekantområdet Danmark, Byggesocietetet og Molio.
Programmet for temadagen

Program

09.30 Ankomst og morgenkaffe

CIRKULÆR ØKONOMI – VI VIL OG VI KAN

10.00 Velkommen til Kolding Kommune ved Jørn Pedersen, Borgmester Kolding Kommune

10.05 Material Matters, perspectives from the Netherlands (engelsk) ved Sabine Oberhuber, Circular Business Expert, Turntoo, www.turntoo.com

11.00 Cirkulær økonomi i Kolding og i byudviklingsprojektet Marina City ved Torben Gade, Projektchef, Marina City og Stella Steen Jensen, projektleder, cirkulær økonomi

11.30 Højt byggeri i træ i Skandinavien ved Julian Weyer, partner CF Møller Architects

12.00 Pause / frokost / networking

ERFARINGER FRA CIRKULÆRE PROJEKTER

12.45 Cirkulær kommune: Skive ved Karl E. Krogshede, klimakoordinator, Energibyen Skive og Susanne Hørup, Erhvervsakademiet Dania, Skive

13.15 Genbygstrategier / design for adskillelse ved Line Kjær Frederiksen, ph.d.-studerende ved KADK, CINARK

13.45 Cirkulært byggeri set fra entreprenørens synsvinkel ved Anders Sørensen, projektleder og forretningsudvikler, entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen A/S

14.15 Byens forsyning og cirkulær økonomi ved Charles Nielsen, direktør for infrastruktur,
TREFOR Infrastruktur A/S

14.45 Pause / networking

CIRKULARITET I ET STRUKTURELT PERSPEKTIV

15.15 Hvordan designer vi til Cirkulær Økonomi? ved Henriette Melchiorsen, projektleder
National Cirkulær Økonomisk Hub

15.45 Den cirkulære forretning - dilemmaer og ´must haves´ ved Nanna Nørholm, partner Multikant

16.15 Facadesystem i et cirkulært perspektiv ved Niels Heidtmann, teknisk direktør Komproment Tag & Facade

OPSAMLING

16.45 Hvordan kommer bygge- og anlægsbranchen videre?

17.30 Afslutning

Læs mere om Byggeri

6/11 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.