Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Italienere vinder mere hospitalsbyggeriI forhold til rådighedsbeløbet får regionen 308 millioner kroner mere til at bygge de fire klynger for ved at vælge JV CMB/ Itinera fremfor det næstbedste tilbud fra We Care med MT Højgaard i spidsen.

Italienere vinder mere hospitalsbyggeri

Det syddanske regionsråd besluttede i går, at den italienske totalentreprenør JV CMB/Itinera også skal bygge næste etape på Odense Universitetshospital, kun Enhedslisten stemte imod

Del artiklen på

Byggeriet af det nye universitetshospital i Odense, der bliver et af de største sygehusbyggerier i Danmark, er kommet to kæmpe skridt nærmere målet. Det står klart med regionsrådets beslutninger i dag, der lægger næsten hele byggeriet af Nyt OUH i hænderne på den italienske totalentreprenør JV CMB/Itinera.

Tre totalentreprenører har budt på opgaven med at færdigprojektere og bygge de fire klynger på Nyt OUH. Entreprisen omfatter cirka 40 procent af det nye universitetshospital i Odense, der bliver Danmarks største helt nybyggede sygehus, når det står færdigt i slutningen af 2022.

De fire klynger kommer blandt andet til at indeholde sygehusets fælles akutmodtagelse, børn- og unge psykiatri, mor/barn afsnit, højisolation, ambulatorier, nuklearmedicin og apotek.

Bedste forhold mellem kvalitet og pris
Udover JV CMB/Itinera har konsortiet We Care med MT Højgaard i spidsen og 5E Byg budt på opgaverne med at bygge klyngerne. I går fulgte et stort flertal i det syddanske regionsråd indstillingen fra regionens administration og valgte den italienske totalentreprenør til opgaven, fordi konsortiet har afgivet det tilbud, som samlet set giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Enhedslistens to medlemmer stemte imod.

308 millioner mere at bygge for
Region Syddanmark har vurderet tilbuddene fra de tre totalentreprenører på tre forhold: Proces og metode, organisation og bemanding og rådighedsbeløb. Sidstnævnte er et udtryk for, hvor mange penge der er at bygge for inden for den givne ramme på cirka 1,52 mia. kr., når totalentreprenørens omkostninger og avance er betalt.

Tilbuddene var forskellige på de kvalitative kriterier, men med stor lighed mellem de to bedste tilbud fra JV CMB/Itinera og We Care. I forhold til rådighedsbeløbet får regionen dog 308 mio. kr. mere til at bygge de fire klynger for ved at vælge JV CMB/ Itinera fremfor det næstbedste tilbud.

Mest mursten for pengene
Regionrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig over, at det færdige universitetshospital i Region Syddanmark nu er rykket endnu et stort skridt nærmere:

- I alle de valg, vi har taget i projektet, har vi haft ét mål for øje: at få mest muligt sygehus for pengene uden at gå på kompromis med kvaliteten. Vi har skabt en konkurrencesituation, der har givet en skarp pris og flest mulige penge til mursten. Med regionsrådets beslutninger i dag, er vi kommet et stort skridt nærmere at nå i mål med et unikt sygehus, der kan måle sig med de bedste sygehuse i Danmark og Europa.
Endelig kontrakt om første del af Nyt OUH

Udover at pege på, hvem der skal bygge klyngerne på Nyt OUH, valgte et stort flertal i regionsrådet også at indgå en endelig kontrakt med JV CMB/Itinera om at bygge vidensakse og behandlings- og sengeafsnit på Nyt OUH. Enhedslistens to medlemmer stemte imod. Totalentrepriserne på denne del af Nyt OUH beløber sig til i alt 2,8 mia. kr.

Projektoptimerimg overbeviste
Siden december 2017, hvor regionsrådet pegede på den italienske totalentreprenør til den første del af opgaven med at bygge Nyt OUH, har JV CMB/Itinera i samarbejde med regionen gennemført en såkaldt projektoptimering. Det materiale, der nu er afleveret, har overbevist regionen om, at totalentreprenøren gennem forskellige optimeringer af projektet kan bygge vidensakse, behandlings- og sengeafsnit uden at skære kvadratmetre eller funktioner ud af projekterne. Samtidig godtgør materialet, at projektet holder sig inden for den aftalte anlægsøkonomi, og at totalentreprenøren kan aflevere bygningerne til regionen i slutningen af 2022.

Større dele skal præfabrikeres
Totalentreprenøren har blandt andet foreslået at optimere projektet, ved at Nyt OUH-bygningerne skal bæres af søjler, i stedet for at det er selve facaderne, der er bærende. Totalentreprenøren foreslår også, at flere af bygningselementerne til Nyt OUH præfabrikeres, og at man arbejder med at standardisere flere installationer og rum på det nye universitetshospital.

Regionen vurderer, at præfabrikation af så mange bygningselementer som muligt er hensigtsmæssigt. Det giver en række fordele i forhold til byggestop, byggetid og bemanding. Disse forhold medvirker til, at der er råd til at bygge Nyt OUH stort nok indenfor det stramme budget.

- Materialet omkring optimeringen af den første del af Nyt OUH virker overbevisende. Vi undgår at skulle til at reducere i areal og funktioner. Vi får det sygehus, vi har ønsket os, og vi får det til den tid, vi har aftalt med totalentreprenøren. Vi kommer ikke til at gå på kompromis med den overordnede kvalitet. Den model, vi har valgt med en projektoptimeringsproces, hvor regionen får yderligere sikkerhed for at projektet holder sig indenfor de aftalte rammer, inden vi nu skriver under på den endelige kontrakt, har været helt rigtig, siger formand for regionens anlægs- og innovationsudvalg Karsten Uno Petersen (S)

De første byggearbejder på Nyt OUH forventes at gå i gang til sommer 2019.

-jhn

Fakta

Vidensaksen bliver rygraden i Nyt OUH og danner koblingen mellem klynger, behandlings- og sengeafsnit og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.
Behandlings- og sengeafsnittet på Nyt OUH kommer til at udgøre bygningsanlæggets øst-vestgående midterakse på hver sin side af Vidensaksen og skal blandt andet indeholde operationsstuer og billeddiagnostik. På de øverste etager kommer de fleste af sygehusets enestuer til at ligge.


Læs mere om Byggeri

25/9 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder