Aktuelle nyheder - Byggeri

Klassisk håndværk til restaurering af unik kulturarvFacaden skal blandt andet afrenses og figurerne restaureres. Foto: Realdania

Klassisk håndværk til restaurering af unik kulturarv

En række af Danmarks største fonde bidrager til en gennemgribende restaurering af Danmarks smukkeste organisationsbygning – Børsen i København

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Som den ligger der på en halvø, hvor skibene oprindelig kunne sejle op på begge sider af bygningen - i dag er den ene side kastet til og fungerer som en meget trafikeret gade - på Slotsholmen lige uden for Christiansborg, regnes det for Danmarks måske smukkeste bygning.

Børs bygningen har rødder tilbage til 1617, og af mange regnet for Christian den Fjerdes mesterværk. Det helt specielle dragespir gør bygningen mystisk og samtidig statelig, og den er det bedste eksempel på hollandsk renæssance, Danmark kan byde på.

Den blev bygget til handel, og den fungerer stadig i handlens tjeneste. I dag ejes Børsbygningen af Dansk Erhverv, og har siden sin begyndelse rummet aktiviteter, der drejer sig om at handle.

Stadig aktiv bygning
Det er stadig en aktiv bygning, men det siger sig selv, at årene har slidt på bygningen. Det er ikke billigt at eje en så speciel bygning, og derfor har der i en række år været bestræbelser på at samle penge sammen til en større restaurering.

Og det er nu lykkedes for Dansk Erhverv at finde over 75 millioner kroner ud over, hvad Dansk Erhverv selv skal bidrage med.

Mærsk Mckinney Møller havde et helt specielt forhold til Børsbygningen og bidrog flere gange med store millionbeløb til projekter, der sikrede vedligeholdelsen. Det gjaldt blandt andet restaureringen af den smukke indgang.

Ikke vellykket restaurering
Og helt i hans ånd er det nu Den A.P. Møllerske Støttefond, der bidrager med hele Med en donation på 40 millioner kroner, mens der er 25 millioner kroner fra henholdsvis Augustinus Fonden, Aage og Johannes Louis-Hansens Fond, Novo Nordisk Fonden og den filantropiske forening Realdania.

Restaureringen skal ikke mindst rette op på en ikke særlig vellykket restaurering af bygningen i 1800-tallet og dermed føre facaden tilbage til dens oprindelige udseende.

I den forbindelse bliver Børsens nedslidte sandstensudsmykninger også sat i stand, og som en del af projektet vil Dansk Erhverv aktivt fortælle om, hvordan man restaurerer og vedligeholder en bygning som Børsen.

Formidlingsindsatsen har til formål at øge interessen for at tage en uddannelse indenfor de klassiske håndværk.

Sikres for eftertiden
For Den A.P. Møllerske Støttefond har det været afgørende at bidrage til, at en af landets mest ikoniske og signifikante bygninger føres tilbage og sikres for eftertiden. Og ikke mindst, at anledningen bruges til at skabe opmærksomhed om de gamle håndværk.

Augustinus Fonden støtter Børsens omfattende restaurering og herunder tilbageføring af facade og sandstensudsmykning til originalt udtryk fra 1600-tallet.

Restaureringsindsatsen bidrager til at bevare den rige samling af figurativ udsmykning, hvor ingen figurer, hoveder eller masker er ens.

Taget udskiftes med nyt kobber
Filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk, understreger, at Børsen er en særlig bygning, som mange børn og voksne kender og har et forhold til:

- Det er bygningsarv med stor betydning, ikke kun for københavnerne, men for alle danskere. Vi er meget glade for at bidrage til den store istandsættelse, og for både at formidle viden om – og give mulighed for – at få indblik i traditionelle metoder og materialer til gavn for både dig og mig, de yngre håndværkere og andre fagfolk, siger hun,

Taget udskiftes og tilbageførelsen af den endeløse facades ydre murværk, som i dag består af industrielt fremstillet teglskaller og et væld af sandstensudsmykninger, vil bidrage til et mere levende og oprindeligt udtryk, som vil fastholde bygningen som en af Københavns særlige kulturskatte.

Kun udvendig restaurering
Foruden støtten fra disse fonde og den filantropiske forening Realdania finansieres projektet af Dansk Erhverv, A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond, Sallingfonden, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond samt Slots- og Kulturstyrelsen.

Restaureringen gælder alene det udvendige og består af tre hoveddele:
- Et nyt kobbertag på hele bygningen.
- Udskiftning af facadens mursten.
- Restaurering af bygningens omfattende sandstensudsmykninger.

Det verdensberømte dragespir kan holde mange år endnu og skal blot eftergås.

Teglskaller muret i cementmørtel
Ved en omfattende restaurering i 1879-1883 blev det originale murværk fjernet, og i tidens mode erstattet af maskinstrøgne teglskaller opmuret i cementmørtel.

Det svækkede bygningens renæssanceudtryk og gav Børsen et alvorligt fugtproblem, fordi den naturlige fugt i muren ikke kan komme gennem det vandtætte murværk. Det trænger i stedet ud gennem sandstensudsmykningerne og ødelægger dem langsomt.

Restaurering varer 5-6 år
I spidsen for projektet står Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen:

- Som ejer af Børsen har vi et stort ansvar for at bevare et af Danmarks største bygningsklenodier. Dansk Erhverv finansierer en stor del af projektet, men uden fondsstøtte havde det ikke været muligt at gennemføre restaureringen i den form, der nu er lagt op til. De medvirkende fondes interesse for Børsen vidner om en stærk interesse for at bevare unik kulturarv, siger Brian Mikkelsen.

Restaureringsarbejdet forventes at vare i 5-6 år og går i gang nu.

Læs mere om Byggeri

1/12 2022