Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Kommuner håndterer byggeaffald forskelligt

Kommuner håndterer byggeaffald forskelligt

Der er forskellig praksis for, hvilke miljøfarlige stoffer kommunerne kræver byggeaffald undersøgt for, viser ny undersøgelse fra VHGB

Del artiklen på

En tredjedel af Danmarks affald stammer fra bygge- og anlægsprojekter, og VHGB - Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald - har undersøgt, hvordan kommunerne håndterer bygge- og anlægsaffald.
 
Undersøgelsen viser, at kommunernes miljøafdelinger har meget forskellige måder at tolke og håndhæve affaldsreglerne på, hvad angår bygge- og anlægsaffald. Ud fra en liste over 13 navngivne miljøfarlige stoffer angiver kommunerne i undersøgelsen, hvilke stoffer de kræver byggematerialerne undersøgt for, før byggematerialerne bliver til affald. Svarene viser, at der er stor forskel på, hvilke krav den enkelte kommune stiller. Flest kommuner kræver undersøgelser for PCB (89 %) efterfulgt af asbest (84 %) og bly (80 %). Færrest kræver undersøgelser for kulbrinter (33 %), klorparaffiner (47 %) og PAH'er (56 %). I midterfeltet finder man en stribe af andre stoffer f.eks. kviksølv, kobber og cadmium.
 
Leder af VHGB, Anke Oberender, kan nikke genkendende til billedet af uens praksis i kommunerne:
 
- Vi hører ofte, at bygherrer, entreprenører og rådgivere oplever det som besværligt at navigere i reglerne om bygge- og anlægsaffald. Vi kan samtidig se, at det også er en vanskelig opgave for kommunerne at håndtere bygge- og anlægsaffald og håndhæve krav bl.a. til mest mulig genbrug og genanvendelse, siger hun.
 
Behov for harmonisering
PCB er i dag det eneste stof, der er et udtrykkeligt krav til at screene og kortlægge for i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13. På den ene side mener nogle kommuner derfor ikke, at de har lovhjemmel til at kræve undersøgelser for andre stoffer end PCB. På den anden side er der kommuner, som finder lovhjemmel i et andet af affaldsbekendtgørelsens kapitler - kapitel tre - til også at undersøge for andre stoffer.

Ifølge undersøgelsen er kommunerne til gengæld rimeligt enige om grænseværdier for stofferne. Hovedparten af kommunerne bruger nemlig for langt de fleste stoffer de samme grænseværdier, som Københavns Kommune har udformet og anvender for hovedstadens byggeaffald.

VHGB oplever, at en øget harmonisering på området for bygge- og anlægsaffald vil være fordelagtig for alle parter:

- Vi har gennemført undersøgelsen bl.a. for at give kommunerne klarhed over, hvordan man gør i andre kommuner. De kan forhåbentlig inspirere, og vi vil arbejde videre med at formidle resultaterne af undersøgelsen til kommunerne, siger Anke Oberender og fortsætter:

- Undersøgelsen understreger, at viden og vejledning betyder utrolig meget, hvis vi skal løfte dagsordenen om en grøn omstilling og cirkulær økonomi og udnytte ressourcerne i byggeaffald bedre. Der er et stort behov for at højne videnniveauet og udvekslingen af viden om bygge- og anlægsaffald. Det gælder ikke kun i kommunerne, men også i byggebranchen og blandt bygherrer.
 
Kommunerne er én af de målgrupper, som VHGB understøtter med vejledning om byggeaffald, og de tegner sig for omtrent 20 % af henvendelserne til videncentret.

-kj

Læs mere om Byggeri

16/8 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder