Aktuelle nyheder - Byggeri

Kommuner kæmper for store sommerhuse og mere udlejning

Kommuner kæmper for store sommerhuse og mere udlejning

Partnerskab for Vestkystturisme, der har kommunerne Varde, Jammerbugt, Fanø og Holstebro har bedt om foretræde i Folketingets Erhvervsudvalg.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Baggrunden er Erhvervsstyrelsens udkast til ’Vejledning om udlejning af sommerhuse’ og ’Vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse’.

Vestkystkommunerne mener, at de pågældende forslag vil have store konsekvenser, hvis de føres ud i praksis og dermed også konsekvenser for byggesektoren, der måske mister muligheder for en række byggeopgaver.

Kommunerne mener, at den foreslåede stramning af praksis og begrænsning af mulighederne for udlejning af sommerhuse i Danmark ikke er i overensstemmelse med de senere års tiltag til at styrke dansk kystturisme gennem ændringer af Planloven, Sommerhusloven og beskatningen af lejeindtægter.

Relativt begreb
Erhvervsstyrelsen erkender, at planlægningen for store sommerhuse er et relativt begreb, der bør ses i sammenhæng med de sommerhuse, der allerede er opført i det omkringliggende sommerhusområde.

- I en sammenligning mellem eksisterende og påtænkte/planlagte sommerhuse kan grundstørrelser og tilladte bebyggelsesprocenter give en indikation af, om de påtænkte/ planlagte sommerhuse adskiller sig markant fra de eksisterende. Hvis der størrelsesmæssigt er en markant forskel mellem de eksisterende sommerhuse og de planlagte, må det forventes at give anledning til et ændret pres på det eksisterende sommerhusområde, oplyser styrelsen.

103 kvadratmeter i gennemsnit for nyere sommerhuse
Det gennemsnitlige sommerhus har i dag et bygningsareal på cirka 78,4 kvadratmeter, men siden 1960’erne og 1970’erne, hvor mange af sommerhusene blev opført, er der sket en udvikling i sommerhusenes størrelse.

Sommerhuse opført siden 2010 har et gennemsnitsareal på 103 kvadratmeter, og i Danmark findes cirka 218.000 sommerhuse. Cirka 90 procent af sommerhusområder ligger i dag inden for kystnærhedszonen.

Høj grad af bekymring
I et høringssvar til forslagene om udlejning og planlægning af sommerhusområder skriver Partnerskab for Vestkystturisme blandt andet, at man med ’en høj grad af bekymring’ har læst de to udsendte vejledninger. To primære forhold springer i øjnene:

1) Begrænsningen af udlejede uger til 35 uger pr. år

2) Vurdering af indtjeningens størrelse som afgørende faktor for udlejningsformål (erhvervsmæssig/ikke erhvervsmæssig)

- Derudover får vejledningens tiltænkte forenkling også karakter af stramning begrænsning af udlejning af sommerhuse over 150 kvadratmeter, hvis man ejer mere end ét af disse…

Fra 41 udlejningsuger til 35
Den nuværende planlov fastlægger, at et sommerhus maksimalt kan anvendes i 34 uger i sommerperioden - samt halvdelen af de resterende 18 uger, der udgør vinterperioden – altså 43 uger i alt.

Dertil kommer Sommerhuslovens krav om, at udlejningen ikke må være erhvervsmæssig, hvilket i hidtidig praksis har udmøntet sig i et krav om ejerens eget brug af huset i to uger om året. Det har hidtil efterladt mulighed for udlejning i op til 41 uger årligt:

- Det vækker på den baggrund forundring, at der i sommerhusloven og planloven tilsammen kan findes hjemmel til en stramning af den administrative praksis, så udlejningen begrænses til 35 uger, og det synes at være en direkte modsætning af de politiske intentioner i forhold til lempelsen af Planloven, hvor det tillades at anvende et feriehus i flere uger, end det førhen var tilfældet.

Behov for store sommerhuse
Der peges videre på, at store sommerhuse samt sommerhuse med gode indendørsfaciliteter modsvarer en trend i markedet og en stigende efterspørgsel, idet husene muliggør, at flere generationer kan holde ferie sammen, og at feriehuset også byder på indendørs faciliteter, hvis vejret skulle svigte.

- At stille udlejere af store sommerhuse ringere end udlejere af den typiske størrelse sommerhuse vil derfor bevirke en begrænsning i udviklingen af en knap kapacitet, der i høj grad efterspørges. Endvidere vil spredningen af disse huse på flere hænder ikke umiddelbart løse udfordringerne ved dårlig planlægning af områder med mange store feriehuse, skriver kommunerne.

Læs mere om Byggeri

21/10 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.