Aktuelle nyheder - Byggeri

Kommuner kommer før andre kreditorer

Kommuner kommer før andre kreditorer

Rundt om i landet finder man mange faldefærdige ejendomme, som ejerne udlejer til socialt svage borger, men som kommunerne gerne ser nedrevet.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Men hvad kan kommunerne egentlig gøre i de tilfælde, hvor kommunen vurderer en udlejningsejendom kondemnabel i forhold til, at få ejeren til at dække udgifterne til nedrivningen, så de ikke skal dækkes af kommunen?

I et svar til Peter Juul-Jensen fra Venstre oplyser boligminister Kaare Dybvad Bek blandt andet, at ejeren ifølge Byfornyelsesloven ved påbud om nedrivning i forbindelse med kondemnering har ’ret til erstatning for eventuelle tab med fradrag efter de almindelige erstatningsretlige principper for økonomiske fordele ved nedrivningen’.

Frist til anden anvendelse
Ejeren har også ret til at få dækket rimelige udgifter til nedrivningen af bygningen. Et tab kan eksempelvis opstå i de tilfælde, hvor en bygning lovligt kunne have været benyttet til andet formål end beboelse og/eller ophold, eksempelvis som lager:

- Ejeren skal have en frist for at lade bygningen overgå til anden lovlig anvendelse inden nedrivningspåbuddet kan træde i kraft. Det er imidlertid ikke sikkert, at der opstår et tab. Selve det, at en dårlig bygning fjernes på et areal, kan forbedre byggemulighederne og derved give en stigning i ejendommens værdi, påpeger ministeren.

Kommunen først
 Hvis ejeren ikke efterkommer et påbud om nedrivning, kan kommunalbestyrelsen lade nedrivningen udføre. Hvis nedrivningen er påbudt, fordi den kondemnerede bygning efter kondemneringen forvolder ulempe for de omkringboende eller andre, der færdes i området, kan kommunalbestyrelsen udføre nedrivningen for ejers regning:

- Kommunalbestyrelsen har udpantningsret for de udgifter, kommunen har udredt forskudsvis til nedrivningen. Beløbet kommunen har udredt på ejerens vegne har samme fortrinsret som kommunale ejendomsskatter. Det vil sige, at kommunen som udgangspunkt har fortrinsret over andre kreditorer til at få dækket det skyldige beløb, slutter Kaare Dybvad Bek

Læs mere om Byggeri

1/10 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.